Ostromlott erőd? – Válságok Európa szomszédságában
 
Konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
a Tudomány Napja programsorozat keretében 
az NKE Nemzetközi Intézete szervezésében
 
2014. november 18.
NKE Ludovika Campus
Díszterem 
 
                                                                        

Tíz év az Európai Unióban

 
  • 10 ev az eu ban 680 451 1
  • 10 ev az eu ban 680 451 2
  • 10 ev az eu ban 680 451 3
  • 10 ev az eu ban 680 451 4
  • 10 ev az eu ban 680 451 5
  • 10 ev az eu ban 680 451 6
  • 10 ev az eu ban 680 451 7
  • 10 ev az eu ban 680 451 8
  • 10 ev az eu ban 680 451 9
 • Előző
 • Következő

Magyarország európai uniós csatlakozása több kérdést is felvet: az egyik ilyen, hogy az Európai Unió a hagyományokra támaszkodva képes-e véghezvinni azt a megújulást, amely a tagállamoknak, illetve azok polgárainak az EU-t ismét vonzóvá teszi, illetve képes-e azokat az értékeket folyamatosan közvetíteni a tagállamokat alkotó politikai nemzetek felé, amelyek az Európai Unió létrehozásának értelmet adtak - ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Prof. Dr. Patyi András rektor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán rendezett „10 év az Európai Unióban - tanulságok és új kihívások" című nemzetközi konferenciát 2014. május 15-én.

Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter vitaindító előadásában Magyarország uniós tagságának történetét a nemzeti érdekérvényesítés lehetőségére való ráébredés történetének nevezte. A miniszterelnök-helyettes szerint a közelgő európai parlamenti választási kampányban elhangzó szlogenek két végpont köré csoportosíthatók: az egyik, hogy legyen egy európai egyesült államok, ahol a nemzeti érdekek oldódjanak fel egy nemzetek fölötti, európai érdekben, a másik, hogy lépjünk ki az a Európai Unióból, mert a nemzeti érdeket csak így lehet képviselni.

Mindkét jelszó ugyanabból a tévedésből fakad, nevezetesen, hogy az Európai Unió ellentétes a nemzeti érdekkel. Navracsics Tibor három fő kérdéskört emelt ki az EU működésével kapcsolatban: közös szabályrendszer alkotásáról van-e szó, vagy adaptációról, amikor az Európai Unió joganyagáról beszélünk, cél, vagy eszköz-e az uniós tagság, illetve azt, hogy a magyar uniós tagság egyedi, párját ritkító történet, vagy pedig egy csupán a többi 27 tagállamé közül.

A rendezvényen hazai és külföldi szakértők közreműködésével több panelbeszélgetésre is sor került, így szó volt az uniós tagságunk óta eltelt évtized intézményi és jogszabályi változásairól, a gazdasági vonatkozásokról és a nemzetközi kapcsolatrendszer fejlődéséről.

A konferencián mutatták be Marján Attila, az NKE Nemzetközi Intézet Nemzetközi Jogi és Európai Jogi Tanszék tanszékvetőjének szerkesztésében készült „Magyarország az EU-ban 2004-2014" című könyvet, amelyről Győri Enikő EU ügyekért felelős államtitkár, Dr. Dienes-Oehm Egon alkotmánybíró és maga a szerkesztő beszélgettek.   

A nemzetközi konferenciát nagyköveti beszélgetés zárta, ahol a régióbeli országok, a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Románia, a Horvát Köztársaság valamint a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövetei cseréltek eszmét az uniós tagság előnyeiről és hátrányairól.

A Nemzetközi Intézet szervezésében megtartott rendezvény az ÁROP-2.2.21-2013-2013-0001 „Tudásalapú Közszolgálati Előmenetel” című projekt keretében valósult meg.

Fotó: Szilágyi Dénes

A biztonság globális és oszthatatlan

Beszámoló a NATO Partnerség 2014 konferenciáról

  • dsc 0479
  • dsc 0478
  • dsc 0476
  • dsc 0471
  • dsc 0462
  • dsc 0455
  • dsc 0434
  • dsc 0431
  • dsc 0410
  • dsc 0407
  • dsc 0392
  • dsc 0391
  • dsc 0389
 • Előző
 • Következő

A jövő biztonsági kihívásai globális működést igényelnek, így a NATO számára még fontosabbak lesznek partnerségi kapcsolatai. Ezt hangsúlyozta több felszólaló szerdán, a Nemzetközi Intézet  Nemzetközis és Biztonsági Tanulmányok A partnerségi programok múltja, jelene és jövője címmel megrendezett NATO-konferenciáján.

Iklódy Gábor egykori NATO-főtitkárhelyettes kifejtette: a partnerségek önmagukban nem célt, hanem eszközt jelentenek a NATO számára ahhoz, hogy a saját érdekeit hatékonyabban meg tudja valósítani a védelme, valamint a válságkezelés terén. A partneri kapcsolatok hozzásegítik a NATO-t ahhoz is,hogy mint szövetség jobban be tudjon ágyazódni egy hatékonyan együttműködő nemzetközi környezetbe. Napjainkban a 28 tagállamból álló NATO-nak szervezetten 41 ország a partnere, így a NATO közösségének 69 ország része, amely több mint a világ egyharmada. Ezen keresztül a NATO széles körben tudja alakítani saját környezetét.

A nagykövet szerint a hagyományos biztonsági kihívások területén is fontosak voltak a partnerségi kapcsolatok, amelyek az új kihívások megjelenésével még inkább felértékelődnek. A védelemben sokkal nagyobb szerepet kap a megelőzés, ez pedig csak szoros és kiterjedt partnerségben tud igazán hatékonyan működni.

A hagyományos biztonsági kihívások területén két szempontból van kiemelt szerepük a partnerországoknak. Az egyik, hogy így a "biztonság terheit még több vállra lehet szétosztani". Ez különösen fontos a mostani válsággal terhelt időszakban, amely a tagállamok védelmi költségvetéseit is nagyban érintette. Iklódy Gábor elmondta, hogy az egyes műveletekben például rengeteg partnerország legalább olyan mértékű, sok esetben még nagyobb hozzájárulást is nyújt, mint egyes NATO-tagállamok.

Szintén a műveletek szempontjából fontos, hogy a partneri támogatások nagyban segítik a szövetség műveleteinek legitimációját is. A műveleteknél ugyanis elengedhetetlen a világos nemzetközi felhatalmazás, hogy világos stratégia alapján járjon el a szövetség, legyen a feladatnak regionális támogatottsága. Ennek kapcsán példaként emelte ki a NATO 2014 utáni afganisztáni Resolute Support elnevezésű műveletét - ugyanis mint mondta - ahhoz, hogy az Afganisztánban elért eredményeket stabilizálni lehessen, ahhoz rendkívül fontos, hogy a régióban támogassák.

Iklódy Gábor kitért arra is, hogy a NATO nemcsak országokkal, hanem különböző nemzetközi szervezetekkel - például Európai Unió, Afrikai Unió, ENSZ - is együttműködik. Elmondta továbbá, hogy a NATO-ban folyamatosan elemzik, milyen formában érdemes a partnerségeket fejleszteni.

Fucsku Sándor vezérőrnagy, Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának parancsnoka - aki korábban törzsfőnök-helyettesként a NATO partnerségekért felelt - előadásában részletesen bemutatta a NATO partnerségi formációit. Ezek közül az egyik legismertebb és "legjobban működő" az 1994-ben indult Partnerség a békéért (Pfp) program. 12 egykori Pfp-tag lett később a szövetség teljes jogú tagja, köztük Magyarország is.

További NATO partneri keretek még a Mediterrán dialógus, az Isztambuli együttműködési kezdeményezés, valamint a Globális partnerség. Ezeken felül speciális kétoldalú együttműködések vannak még a NATO és Grúzia, Ukrajna, valamint Oroszország között. Ezekről az együttműködésekről a konferencia további részében részletes előadások is elhangzottak.

Fucsku Sándor elmondta: a NATO és Oroszország együttműködése hat területen jelentős: a terrorizmus, valamint a kalózkodás elleni harc, a tengeri mentések, kutatások és információs látogatások, a rakétavédelem - amelyben legkevésbé van egyetértés -, továbbá a logisztika területén. Utóbbi azért is jelentős, mert az afganisztáni művelethez szükséges eszközök és csapatok mozgatásának, illetve az ISAF erők kivonásának északi útvonalát is Oroszország biztosítja.

Ukrajnával az országban kitört válság kitörése óta is folyamatos az együttműködés, azonban az észak-atlanti szövetség tagállamainak külügyminiszterei kedden Brüsszelben úgy döntöttek: a NATO Oroszországgal felfüggeszt minden gyakorlati polgári és katonai együttműködést. Fucsku Sándor azonban hozzátette, ez már nem az első alkalom, a közelmúltban az orosz-grúz katonai konfliktus idején is egy évre befagyasztották a NATO-orosz kapcsolatokat.

Fucsku Sándor úgy véli, hogy a NATO műveleteiben és a szövetségben továbbra is nagy szükség van a partnerországokra. Ugyanakkor azt is elmondta, lehet, hogy nem a jelenlegi NATO formációk révén, hanem az adott feladatokhoz rendelten kell kialakítani a partnerségi együttműködést.

Szenes Zoltán, a konferenciát szervező Nemzetközi Kapcsolatok és Biztonsági Tanulmányok Tanszék vezetője kiemelte: a partnerség a NATO egyik sikertörténete. A partnerség logikája azon alapszik, hogy a biztonság globális és oszthatatlan. Ehhez a globális kihíváshoz globális partnerek, együttműködő felek kellenek, globálisan kell működni. A NATO új stratégiai koncepciójának is egyik fő feladata a biztonsági közösség, a partnerség építése.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrendezett konferencián képviseltette magát a budapesti amerikai és orosz nagykövetség is, de jelen volt Szegő László dandártábornok, a köztársasági elnök szárnysegédje is. (MTI)

egy bekesebb vilag eszkozei kep 140331

Egy békésebb világ eszközei - könyvbemutató

2014. március 20-án, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudós Kávézójában került sor az N. Rózsa Erzsébet és Péczeli Anna által szerkesztett, Egy békésebb világ eszközei c. kötet bemutatójára. A könyvbemutatót a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézete szervezte, a bemutató házigazdája Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, az NKE NI Nemzetközi Kapcsolatok és Biztonsági Tanulmányok Tanszék tanszékvezetője volt.

A könyv szerzői a Magyar Külügyi Intézet, a Külügyminisztérium, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, és a Stratégiai Védelmi Kutató Intézet szakértői, munkatársai. A kötetet Király András, a Magyar Külügyi Intézet igazgatója, és Gazdag Ferenc egyetemi tanár mutatták be, méltatva a két szerkesztő, illetve több mint tucatnyi szerző teljesítményét.

Király András a könyv megszületésének körülményeiről beszélt, valamint kiemelte, hogy hiánypótló a fegyverzetellenőrzéssel, fegyverzetkorlátozással kapcsolatos szakirodalom terén. A kötet címe jól illusztrálja, hogy a leszerelés, illetve a fegyverzetkorlátozás eszközei egy békésebb világ felé mutatnak.

Gazdag Ferenc egyetemi tanár kiemelte, hogy a kötet tankönyvként és kézikönyvként is jól használható, valamint a kötet egyes fejezetei azonos rendszerben tekintik át a nukleáris, vegyi, biológiai, és hagyományos fegyverek és fegyverrendszerek illetve a rakéták /rakétatechnológiák korlátozásával és leszerelésével kapcsolatos nemzetközi szabályozásokat, egyezményeket, erőfeszítéseket.

 Szenes Zoltán egyetemi tanár szintén a kötet hiánypótló jellegét hangsúlyozta, valamint a könyv oktatásban betöltött szerepéről beszélt. Kiemelte, hogy a biztonság- és védelempolitikai szakokon – alap- és mesterszakon egyaránt – több tantárgyhoz is kapcsolódó jól használható tankönyv született, amely szigorlatokra és államvizsgára való felkészülést is nagyban megkönnyíti a hallgatók számára.

Szakértői workshop a közép-európai régió biztonságáról

  • expert workshop on regional security2
  • expert workshop on regional security3
  • expert workshop on regional security4
  • expert workshop on regional security
 • Előző
 • Következő

Közép-Európa államainak közös célja volt a demokratizálódás és modernizáció, amelyek euro-atlanti integrációs törekvéseikben öltöttek testet az elmúlt két és fél évtizedben. Ez a 25 év egyben a béke, stabilitás és prosperitás korábban nem látott időszakát jelentette a térség társadalmai számára, amit az elmélyített együttműködés révén, az integráció által tudtak megvalósítani. Ennek ellenére, az elmúlt évek pénzügyi-gazdasági válságjelenségei, amelyek a térség államai közül többet is különösen keményen sújtottak, fokozták a társadalmi feszültségeket, olykor pedig erősítették a nacionalista, populista és szélsőséges megnyilvánulásokat. A Stratégiai Védelmi Kutatóközpont és több partner kutatóintézet munkatársai ezért február 28-án szakértői workshopon vitatták meg az elmúlt évek ilyen irányú tapasztalatait a regionális biztonság szélesen értelmezett témaköréhez kapcsolódóan.

Az „Exchanging views on security perception and possibilities of enhancing cooperation in Central Europe” címmel megrendezett workshopra Csehországból, Magyarországról, Szlovákiából és Romániából érkeztek a politikatudományok, társadalomtudományok és biztonsági tanulmányok szakértői az „ÁROP-2.2.21. – Tudásalapú közszolgálati előmenetel támogatása” pályázat és az NKE Nemzetközi Intézetének támogatásával. A rendezvény célja az volt, hogy a felek három átfogó témakör – a közép-európai társadalmak biztonság- és fenyegetettség-percepciója; társadalmi törésvonalak és konfliktusok; valamint a fegyveres erőkhöz és tevékenységükhöz kapcsolódó társadalmi attitűdök – terén kutatói tapasztalataikat és véleményüket közös fórumon, kölcsönösen megosszák egymással.

Mint azt Szalayné Sándor Erzsébet, a Nemzetközi Intézet igazgatója a rendezvény kapcsán elmondta: „A workshop jó példája volt annak, ahogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem az elmúlt két évben tudatosan és kitartóan dolgozott szakmai kapcsolati hálójának bővítésén. Kollégáim is folyamatosan a kutatási kapcsolatok építésén dolgoznak azóta, hogy kialakult az NKE új intézményi struktúrája 2012-ben, és az elmúlt hónapokban elndületes fejlődésnek lehettünk tanúi. Az SVKK munkatársai ma már állandó szerepet vállalnak a közép-európai biztonsággal és védelemmel kapcsolatos fórumokon, különös tekintettel a regionális együttműködés és társadalmaink biztonságfelfogásának közelítése terén.

Mivel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem továbbra is folytatja a kutatási kapcsolatok fejlesztését és munkatársai együttműködésre nyitott partnerként jelennek meg a konzultáció, a szakpolitikai elemzések és a közös kutatási projektek terén, ezek eredményeit pedig készek a magyar döntéshozás, közigazgatás és szakirányú képzések felé becsatornázni, az ilyen jellegű szakértői rendezvények továbbra is helyet fognak kapni az egyetem tevékenységében.

Expert workshop on regional security hosted by the Center for Strategic and Defense Studies

The shared desire of Central European countries for democratization and modernization have been embodied in Euro-Atlantic integration throughout the past two and a half decades. The period of peace, stability and prosperity these peoples have never enjoyed before was successfully achieved by means of deepening cooperation. However, the financial crisis that has hit some countries in the region particularly hard, intensified societal tensions and strengthened the desire to pursue diverging short term interests, giving rise to nationalist, populist and extremist tendencies. Recalling the lessons learnt from regional cooperation as opposed to confrontation, the Center for Strategic and Defense Studies and partner research institutions, supported by the National University of Public Service (NUPS) organized an expert workshop on recent observable trends of regional security on 28 February, 2014.

The workshop Exchanging views on security perception and possibilities of enhancing cooperation in Central Europe welcomed regional partners and esteemed researchers of political and social sciences, as well as security policy experts from the Czech Republic, Hungary, Romania and Slovakia in Budapest. The event was funded by the project ’ÁROP-2.2.21. ’Tudásalapú közszolgálati előmenetel támogatása’ and supported by the Institute of International Studies at the National University of Public Service. The aim of the workshop was to exchange the experts’ views on security perception in respective Central European countries regarding three broad topics: security and threat perception of these societies; potential societal conflicts; as well as the societal attitudes related to the armed forces and their role in homeland defense and crisis management.

As Elisabeth Sándor-Szalay, the Director of the Institute for International Studies of the National University of Public Service highlighted in her remarks: ‘The workshop was a good example of how in the past two years NUPS had been striving to develop its professional networks. The organizers of the workshop have been working on strengthening these ties since the new integrated institutional background of NUPS has been set up in 2012 and for the past couple of months we have witnessed ambitious progress. My colleagues have gained a steady role in the discussions on security and defense related issues in Central Europe, especially in the field of enhancing cooperation, and bringing our understandings of security closer.

As NUPS is keen on developing such networks and will remain an open and viable partner for consultation, joint projects, research and policy analysis with the potential to influence Hungarian policymakers and make an impact by channeling regional initiatives, such professional forums will remain on the research agenda of the University in the coming months as well.

                                                                                      MEGHÍVÓ

Az NKE Nemzetközi Intézet Nemzetközi Kapcsolatok és Biztonsági Tanulmányok Tanszék és a Magyar Külügyi Intézet tisztelettel meghívja

Egy békésebb világ eszközei Fegyverzetellenőrzés, leszerelés és non-proliferáció

 (Szerkesztette: N. Rózsa Erzsébet, Péczeli Anna, Osiris, 2013)

c. könyv bemutatójára.

A bemutató időpontja:

2014. március 20. 14:00

A bemutató helyszíne:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária krt. 9-11.

2. épület Egyetemi Központi Könyvtár Tudós Kávézó

A könyvet bemutatják:

Király András, a Magyar Külügyi Intézet igazgatója és

Gazdag Ferenc egyetemi tanár

Házigazda:

Szenes Zoltán egyetemi tanár

Részvétel a könyvbemutatón nem regisztrációköteles.


A könyv a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható!

Kern Tamás és Siklósi Péter előadásai az egyetemen

Március 7-én egyetemünkön tartott előadást Kern Tamás, a Miniszterelnökség stratégiai, valamint Siklósi Péter, a Honvédelmi Minisztérium védelmi tervezésért és védelempolitikáért felelős helyettes államtitkára. A Biztonság- és Védelempolitika mesterszakos, valamint a Biztonságpolitikai Szakkollégium hallgatói számára tartott előadásokon a magyar biztonságpolitika aktuális kérdéseiről, az intézmények irányítási felelősségeinek megoszlásáról és a Magyarországot érintő nemzetközi válságokról esett szó. Az üléseket Gazdag Ferenc professzor vezette.

Magyar-osztrák együttműködés az EU biztonsági kultúrájához

med 4452

Oktatók, doktoranduszok és biztonság- és védelempolitikai mesterhallgatók (összesen 20 fő) képviselték a NKE Nemzetközi Intézetének Nemzetközi Kapcsolatok és Biztonsági Tanulmányok Tanszékét az EU Biztonsági és Védelmi Akadémiájának (European Security and Defence College – ESDC) bécsi képzésén. A februárban tartott négy napos intenzív oktatás célja az volt, hogy gyakorlati oldalról is betekintést nyújtson a több mint 20 országból érkezett csaknem 80 résztvevőnek az uniós biztonság- és védelempolitikába (Common Security and Defence Policy – CSDP), elősegítse a civil-katonai együttműködést, és hozzájáruljon az európai biztonsági kultúra fejlődéséhez. Külön hangsúlyt fektettek a nemzetközi résztvevők közti együttműködés fontosságára, amihez a vendéglátó, Ausztria Nemzeti Védelmi Akadémiája színvonalas programokkal járult hozzá.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a vendéglátó intézmény közötti hosszú távra szóló oktatási és tudományos együttműködési megállapodást írtak alá, amelynek keretében az elkövetkező években a két fél közösen szervezett képzésekkel is részt vesz  az EU Biztonsági és Védelmi Akadémiájának képzési programjaiban.

A Nemzetközi Intézet 2014 szeptemberétől indítja első teljesen önálló képzését, a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szakot, amely egyesíti a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területek nemzetközi vonatkozásait. A szak négy szakiránnyal indul, ahol a hallgatók az alábbi szakirányokból választanak: nemzetközi közigazgatási tanulmányok szakirány, biztonsági tanulmányok szakirány, rendészeti tanulmányok szakirány, Európa-tanulmányok szakirány.

A képzés célja olyan ismeretek átadása, amelyek birtokában a szakemberek képesek bármely nemzetközi szervezetnél és az Európai Unió intézményrendszerében, a hazai központi és helyi közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban nemzetközi vonatkozású feladatokat ellátni.

A képzéssel kapcsolatban részletes információkat az Oktatás menü alatt talál.

Könyvbemutató - Szomália: Állami összeomlás és konszolidációs kísérletek Afrika Szarván

  • szomalia boritoterv 1

2013. december 16-án a Magyar Külügyi Intézetben került sor a Nemzetközi Intézet két munkatársa, Marsai Viktor és Dr. Hettyey András által írt Szomália: Állami összeomlás és konszolidációs kísérletek Afrika Szarván című kötetének bemutatójára. A könyvet az ELTE docense, a neves Afrika-kutató, Dr. Búr Gábor ismertette, aki egyben a kötet lektorálását is végezte. Mint megemlítette, a könyvvel egy olyan hiánypótló mű jelent meg a piacon, amely hosszú évek után végre részletesen, tudományos jelleggel foglalkozik olyan, a hazai közvélemény előtt sem ismeretlen témákkal, mint a szomáliai kalózkodás vagy az iszlám szélsőségesek előretörése Kelet-Afrikában. A pécsi Publikon Kiadó részéről Glied Viktor vett részt a rendezvényen, aki a kiadás menetéről, a szerzőkkel folytatott együttműködésről és a Publikonról beszélt, kifejezve azon reményét, hogy hamarosan újabb, a szerzők tollából származó kötetek gondozását vállalhatják el. Marsai Viktor és Hettyey András mindenekelőtt kifejezték köszönetüket - az egyébkén feleségeiknek ajánlott - kötet megjelenésében szerepet játszó személyeknek, illetve munkahelyeiknek, amelyek támogatták kutatásukat. A rendezvényen részt vett a magyar Afrika-kutatás több prominens képviselője, többek között Biernacky Szilárd és Kanizsai Endre professzorok is.

Globális nyitás diplomata szemmel

  • globalis nyitas

Globális diplomácia címmel indít szemináriumsorozatot a Külügyminisztérium Globális Ügyekért Felelős Államtitkársága és a Magyar Külügyi Intézet, hogy részletesen bemutassák a globális nyitás politikájának gyakorlati végrehajtását jelentő diplomáciai tevékenységet. Az előadássorozat kiterjed a konkrét földrajzi területeken folyó munkára, egyes kiemelt ügyek alapos ismertetésére, illetve ezek megvitatására a szélesebb szakmai közönséggel.

Az előadásokat a Magyar Külügyi Intézet szakértőinek vitaindítója vezeti fel, amely az adott földrajzi egységet vagy témát tudományos igényességgel körbejárja.

Az összesen nyolc előadás terjedelme előadásonként másfél óra. A szemináriumok nyitottak minden nemzetközi és politológia hallgató, szaksajtó és érdeklődő számára. Azok a hallgatók, akik a nyolcból legalább hét előadáson jelen vannak, oklevelet kapnak, valamint meghívást a díszvacsorára.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem részéről a Dr. Szenes Zoltán vezette Nemzetközi Kapcsolatok és Biztonsági Tanulmányok Tanszék vállalt szerepet a szervezésben.


A szemináriumok időpontja és témái:

 1. 2014. január 14. 15 óra – Ázsiai és csendes-óceáni laptop-diplomaták bemutatkozása
 2. 2014. január 28. 15 óra – Magyar diplomaták Észak-Afrikában és a Közel-Keleten
 3. 2014. február 4. 15 óra – Magyarország Afrika-politikája az Afrika Fórum után
 4. 2014. február 11. 15 óra – Az EU-USA szabadkereskedelmi megállapodás gyakorlati hatása a magyar és az EU-s gazdaságra, piacra
 5. 2014. február 18. 15 óra – Humanitárius segítségnyújtás a gyakorlatban – Magyarország szerepvállalása a nemzetek közösségének munkájában
 6. 2014. február 25. 15 óra – A kisebbségi jogi stratégiai tervezés lehetősége – kerekasztal-beszélgetés
 7. 2014. március 4. 15 óra – Nemzetközi fejlesztés a gyakorlatban
 8. 2014. március 11. 15 óra – Nemzetközi jog a mindennapokban