Ostromlott erőd? – Válságok Európa szomszédságában
 
Konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
a Tudomány Napja programsorozat keretében 
az NKE Nemzetközi Intézete szervezésében
 
2014. november 18.
NKE Ludovika Campus
Díszterem 
 

MEGHÍVÓ KONFERENCIÁRA

nato meghivo

Egy békésebb világ eszközei - könyvbemutató

egy bekesebb vilag eszkozei kep 140331

2014. március 20-án, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudós Kávézójában került sor az N. Rózsa Erzsébet és Péczeli Anna által szerkesztett, Egy békésebb világ eszközei c. kötet bemutatójára. A könyvbemutatót a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézete szervezte, a bemutató házigazdája Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, az NKE NI Nemzetközi Kapcsolatok és Biztonsági Tanulmányok Tanszék tanszékvezetője volt.

A könyv szerzői a Magyar Külügyi Intézet, a Külügyminisztérium, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, és a Stratégiai Védelmi Kutató Intézet szakértői, munkatársai. A kötetet Király András, a Magyar Külügyi Intézet igazgatója, és Gazdag Ferenc egyetemi tanár mutatták be, méltatva a két szerkesztő, illetve több mint tucatnyi szerző teljesítményét.

Király András a könyv megszületésének körülményeiről beszélt, valamint kiemelte, hogy hiánypótló a fegyverzetellenőrzéssel, fegyverzetkorlátozással kapcsolatos szakirodalom terén. A kötet címe jól illusztrálja, hogy a leszerelés, illetve a fegyverzetkorlátozás eszközei egy békésebb világ felé mutatnak.

Gazdag Ferenc egyetemi tanár kiemelte, hogy a kötet tankönyvként és kézikönyvként is jól használható, valamint a kötet egyes fejezetei azonos rendszerben tekintik át a nukleáris, vegyi, biológiai, és hagyományos fegyverek és fegyverrendszerek illetve a rakéták /rakétatechnológiák korlátozásával és leszerelésével kapcsolatos nemzetközi szabályozásokat, egyezményeket, erőfeszítéseket.

Szenes Zoltán egyetemi tanár szintén a kötet hiánypótló jellegét hangsúlyozta, valamint a könyv oktatásban betöltött szerepéről beszélt. Kiemelte, hogy a biztonság- és védelempolitikai szakokon – alap- és mesterszakon egyaránt – több tantárgyhoz is kapcsolódó jól használható tankönyv született, amely szigorlatokra és államvizsgára való felkészülést is nagyban megkönnyíti a hallgatók számára.

Magyar-osztrák együttműködés az EU biztonsági kultúrájához

med 4452

Oktatók, doktoranduszok és biztonság- és védelempolitikai mesterhallgatók (összesen 20 fő) képviselték a NKE Nemzetközi Intézetének Nemzetközi Kapcsolatok és Biztonsági Tanulmányok Tanszékét az EU Biztonsági és Védelmi Akadémiájának (European Security and Defence College – ESDC) bécsi képzésén. A februárban tartott négy napos intenzív oktatás célja az volt, hogy gyakorlati oldalról is betekintést nyújtson a több mint 20 országból érkezett csaknem 80 résztvevőnek az uniós biztonság- és védelempolitikába (Common Security and Defence Policy – CSDP), elősegítse a civil-katonai együttműködést, és hozzájáruljon az európai biztonsági kultúra fejlődéséhez. Külön hangsúlyt fektettek a nemzetközi résztvevők közti együttműködés fontosságára, amihez a vendéglátó, Ausztria Nemzeti Védelmi Akadémiája színvonalas programokkal járult hozzá.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a vendéglátó intézmény közötti hosszú távra szóló oktatási és tudományos együttműködési megállapodást írtak alá, amelynek keretében az elkövetkező években a két fél közösen szervezett képzésekkel is részt vesz  az EU Biztonsági és Védelmi Akadémiájának képzési programjaiban.

    • reklam4 1

A Nemzetközi Intézet 2014 szeptemberétől indítja első teljesen önálló képzését, a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szakot, amely egyesíti a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területek nemzetközi vonatkozásait. A szak négy szakiránnyal indul, ahol a hallgatók az alábbi szakirányokból választanak: nemzetközi közigazgatási tanulmányok szakirány, biztonsági tanulmányok szakirány, rendészeti tanulmányok szakirány, Európa-tanulmányok szakirány.

A képzés célja olyan ismeretek átadása, amelyek birtokában a szakemberek képesek bármely nemzetközi szervezetnél és az Európai Unió intézményrendszerében, a hazai központi és helyi közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban nemzetközi vonatkozású feladatokat ellátni.

A képzéssel kapcsolatban részletes információkat az Oktatás menü alatt talál.

szomalia boritoterv 1

2013. december 16-án a Magyar Külügyi Intézetben került sor a Nemzetközi Intézet két munkatársa, Marsai Viktor és Dr. Hettyey András által írt Szomália: Állami összeomlás és konszolidációs kísérletek Afrika Szarván című kötetének bemutatójára. A könyvet az ELTE docense, a neves Afrika-kutató, Dr. Búr Gábor ismertette, aki egyben a kötet lektorálását is végezte. Mint megemlítette, a könyvvel egy olyan hiánypótló mű jelent meg a piacon, amely hosszú évek után végre részletesen, tudományos jelleggel foglalkozik olyan, a hazai közvélemény előtt sem ismeretlen témákkal, mint a szomáliai kalózkodás vagy az iszlám szélsőségesek előretörése Kelet-Afrikában. A pécsi Publikon Kiadó részéről Glied Viktor vett részt a rendezvényen, aki a kiadás menetéről, a szerzőkkel folytatott együttműködésről és a Publikonról beszélt, kifejezve azon reményét, hogy hamarosan újabb, a szerzők tollából származó kötetek gondozását vállalhatják el. Marsai Viktor és Hettyey András mindenekelőtt kifejezték köszönetüket - az egyébkén feleségeiknek ajánlott - kötet megjelenésében szerepet játszó személyeknek, illetve munkahelyeiknek, amelyek támogatták kutatásukat. A rendezvényen részt vett a magyar Afrika-kutatás több prominens képviselője, többek között Biernacky Szilárd és Kanizsai Endre professzorok is.

globalis nyitas

Globális nyitás diplomata szemmel

Globális diplomácia címmel indít szemináriumsorozatot a Külügyminisztérium Globális Ügyekért Felelős Államtitkársága és a Magyar Külügyi Intézet, hogy részletesen bemutassák a globális nyitás politikájának gyakorlati végrehajtását jelentő diplomáciai tevékenységet. Az előadássorozat kiterjed a konkrét földrajzi területeken folyó munkára, egyes kiemelt ügyek alapos ismertetésére, illetve ezek megvitatására a szélesebb szakmai közönséggel.

Az előadásokat a Magyar Külügyi Intézet szakértőinek vitaindítója vezeti fel, amely az adott földrajzi egységet vagy témát tudományos igényességgel körbejárja.

Az összesen nyolc előadás terjedelme előadásonként másfél óra. A szemináriumok nyitottak minden nemzetközi és politológia hallgató, szaksajtó és érdeklődő számára. Azok a hallgatók, akik a nyolcból legalább hét előadáson jelen vannak, oklevelet kapnak, valamint meghívást a díszvacsorára.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem részéről a Dr. Szenes Zoltán vezette Nemzetközi Kapcsolatok és Biztonsági Tanulmányok Tanszék vállalt szerepet a szervezésben.


A szemináriumok időpontja és témái:

  1. 2014. január 14. 15 óra – Ázsiai és csendes-óceáni laptop-diplomaták bemutatkozása
  2. 2014. január 28. 15 óra – Magyar diplomaták Észak-Afrikában és a Közel-Keleten
  3. 2014. február 4. 15 óra – Magyarország Afrika-politikája az Afrika Fórum után
  4. 2014. február 11. 15 óra – Az EU-USA szabadkereskedelmi megállapodás gyakorlati hatása a magyar és az EU-s gazdaságra, piacra
  5. 2014. február 18. 15 óra – Humanitárius segítségnyújtás a gyakorlatban – Magyarország szerepvállalása a nemzetek közösségének munkájában
  6. 2014. február 25. 15 óra – A kisebbségi jogi stratégiai tervezés lehetősége – kerekasztal-beszélgetés
  7. 2014. március 4. 15 óra – Nemzetközi fejlesztés a gyakorlatban
  8. 2014. március 11. 15 óra – Nemzetközi jog a mindennapokban