bejegyzések

Elemzések - 2014

Az ukrajnai és a közel-keleti válságok az ázsiai hatalmak szemszögéből

2014 folyamán az Európai Unió államainak közvéleményét leginkább két, fegyveres szembenállássá eszkalálódó konfliktus foglalkoztatta: az ISIS/IS iraki és szíriai térnyerése, valamint az orosz részről polgárháborús kulisszák mögé bújtatott, valójában orosz–ukrán miniháborúként zajló ukrajnai válság. Mindkét folyamat Európa   hagyományos befolyási övezetének perifériáján bontakozott ki, így természetes, hogy kiemelt figyelmet kapott a Magyarországon született biztonságpolitikai elemzésekben is, széles teret nyitva a nyugati szempontokat és érdekeket tárgyaló sorétű hazai diskurzus előtt. Eddig lényegesen kevesebb figyelmet kapott viszont a keleti világ két meghatározó hatalmának, Indiának és a Kínai Népköztársaságnak az említett válságokkal kapcsolatos  álláspontja, illetve esetleges politikai érintettsége. Írásunk e hiányt igyekszik pótolni.

Szerző: Háda Béla


teljes cikk: 2014/22. pdf

Analytical approaches to the Ukraine crisis and the recent Ukrainian
parliamentary elections


The Ukrainian parliamentary elections held on October 26, 2014 are, for many reasons, an important milestone in the crisis that has been going on for almost a year now. First, the elections ended a period of almost eight months, during which many have accused Ukrainian leaders of the illegitimate use of power, given that they came to power at the end of February as a result of an uprising, rather than having been elected via a constitutional process. Second, the election results fundamentally changed the Ukrainian legislation and the composition of the Ukrainian political elite, allowing representatives of several new political groups into the Supreme Council that have been all but unknown to the public even a few months ago. Third, the elections ended an extraordinary period during which the political leaders of the country could stay in power without having to implement far-reaching reforms. These changes now offer us the opportunity to review the main turning points of the Ukrainian crisis, framing various analytical approaches to foster a better understanding of the ongoing processes and map up the main challenges that lay ahead of the newly elected leaders following the elections.

Author: Peter Talas

Whole article: 2014/21. pdf
 

Az első USA–Afrika-csúcstalálkozó értékelése

2014 augusztusában először került sor az amerikai kormányzat és az afrikai kontinens vezetőinek csúcstalálkozójára Washingtonban. Bár a félszáz delegáció részvételével zajló rendezvény váratlan fordulatok nélkül, a ,,business as usual” légkörében folyt le, megerősítette az Obama- adminisztráció elkötelezettségét a földrész államai felé, és jól illeszkedett abba a trendbe, amelynek eredményeképpen az Egyesült Államok az ezredforduló óta fokozottabb érdeklődéssel viseltetik Afrika ügyei iránt.

Szerző: Marsai Viktor


teljes cikk: 2014/20. pdf

A hazai kormányzati hatékonyság szerepe az ország versenyképességének megítélésében


Egy ország versenyképességének meghatározó dimenziója kormányzati és államigazgatási szektorának hatékonysága. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarország versenyképességének megítélésében bekövetkezett negatív előjelű változás széleskörűen ismeretes, arról azonban, hogy ebben mekkora szerepet játszott a kormányzati szektor hatékonysága megítélésének változása, érdemben kevesebb szó esik. Az elemzés az IMD World Competitiveness Center által publikált adatok felhasználásával arra a kérdésre keresi a választ, hogy az elmúlt másfél évtizedben a kormányzati szektor hatékonyságának megítélése tendenciaszerűen és regionális viszonylatban hogyan alakult, ezáltal pedig ez a dimenzió milyen mértékben volt képes hozzájárulni Magyarország versenyképességének alakulásához?

Szerző: Felméry Zoltán


teljes cikk 2014/19. pdf

Indiai kormányváltás – külpolitikai irányváltás?

2014. április 7. és május 12. között újra lezajlott a világ hagyományosan egyik legösszetettebb választási procedúrája Indiában, mely az ország 1947. évi függetlenné válása óta immár a 16. törvényhozás összetételének megállapítására volt hivatva. A szövetségi államok/területek szerint öt fázisra osztott folyamat a szokottnál is jobban elhúzódott, egyenes arányban a több mint 1,2 milliárd fős társadalom választásra jogosult – idén már 814,5 millió fős – növekedésével. India mögött igen mozgalmas, válságokat és sikereket egyaránt hozó korszak áll, melyben az április mindenképpen határpontot jelentett. A Nemzeti Demokratikus Szövetség (NDA) elsöprő győzelmével ugyanis a „világ legnépesebb demokráciájának” tíz év után ismét hindu nacionalista irányultságú kormánya lett, ami – különösen az előző NDA-kormányzás fejleményeinek tükrében – felveti a kérdést: milyen fordulatokat vehet az immár széles körben nagyhatalomként kezelt dél-ázsiai óriásállam kül- és biztonságpolitikája? Elemzésünk az új indiai kormányzat eddigi megnyilvánulásainak értelmezése mellett a lehetséges kibontakozás irányait kutatja.

Szerző: Háda Béla


Teljes cikk: 2014/18.pdf

The Ukrainian Crisis from an American Perspective

The Ukrainian crisis opens a new phase in the relations between Russia and the United States. The policy of ‘Reset’ which was introduced with great expectations by the Obama administration in 2009 has irrevocably run off track. As Barack Obama had promised, Vladimir Putin’s policies in Ukraine had consequences in terms of U.S. policy towards Moscow and its European NATO allies. However there are substantial questions concerning the long term impact of the Ukrainian crisis on US strategy towards Eastern Europe and Russia, whether we are witnessing a significant shift or just a correction, a sort of an adjustment of policies to the new realities in Eastern Europe.

Author: Gergely Varga


Whole article: 2014/17.pdf

A 2014-es jubileumi Fragile (Failed) States Index és tanulságai

2014-ben a Found for Peace gondozásában immáron tizedik alkalommal jelent meg a világ 178 államát a  működőképessége alapján rangsoroló lista. Az évforduló nemcsak az index koncepciójának és nevének újragondolását hozta magával, de lehetőséget nyújtott az elmúlt tíz év adatsorainak összevetésére, a folyamatok mélyebb elemzésére is.

Szerző: Marsai Viktor


Teljes cikk: 2014/16.pdf

A NATO walesi csúcstalálkozójának napirendje

A NATO állam- és kormányfői másfél évvel a chicagói csúcs után, szeptember 4-én és 5-én ismét csúcstalálkozót tartanak, ezúttal Walesben. Legutóbb 1990-ben volt Nagy-Britannia NATO-csúcstalálkozó házigazdája, a hidegháború
legvégén, fél évvel a Szovjetunió megszűnése előtt. Az idei csúcstalálkozó fókuszába ismét Oroszország és a kollektív védelem kérdése kerül, ám ezúttal éppen ellenkező előjellel: a szövetség politikai és katonai vezetői „fittebb, gyorsabb és rugalmasabb” NATO kialakítását tűzték ki célul, aminek a hátterében az elmúlt bő fél év ukrajnai eseményei állnak. Emellett több meghatározó téma szerepel a találkozó napirendjén: az afganisztáni ISAF-művelet közelgő lezárása, a védelmi kiadások növelésének szükségessége és a képességfejlesztés feladatai. Elemzésünk e témaköröket tekinti át, és összegzi a találkozót övező várakozásokat.

Szerzők: Csiki Tamás, Tálas Péter, Varga Gergely

Teljes cikk: 2014/15.pdf

Az Iszlám Állam előretörése Irakban és az amerikai válaszcsapások

2014. augusztus elején az Iszlám Állam (korábban az Iraki és Levantei Iszlám Állam) nevű radikális iszlamista szervezet újabb támadáshullámot indított Észak-Irakban, amelynek során elfoglalta a jazídi kisebbség területeit a Szindzsár-hegység közelében, illetve a keresztények lakta területeket Moszul környékén, közöttük Karakus (másik nevén Bahdída) városát, mely Irak legnagyobb keresztény közösségének ad otthont. Mintegy 130 000 jazídi az észak-iraki Kurd Regionális Kormányzat irányította területekre menekült, 40 000-en a Szindzsár-hegységbe húzódtak fel, ahol segítség – víz és élelem – nélkül a biztos pusztulás vár rájuk. A Moszul környéki keresztény települések mintegy 200 000 főnyi lakossága szintén az észak-iraki kurd területek felé menekül. De hasonló veszély fenyegeti a turkomán kisebbséget is.

Miközben a francia külügyminiszter, Laurent Fabius kezdeményezte az ENSZ Biztonsági Tanácsának soron kívüli összehívását, Barack Obama engedélyt adott az Iszlám Állam állásainak és egységeinek bombázására. Az indoklás az amerikai érdekek megóvása, a szélsőséges iszlamisták megállítása, illetve a polgári lakosság és a kisebbségek védelme.

Szerző: N. Rózsa Erzsébet


Teljes cikk: 2014/14.pdf

A líbiai helyzet és az európai nagystratégia hiánya

Az elemzés egy két tanulmányból álló sorozat első, elméletibb megközelítésű része, amely az elhúzódó líbiai válságra adott elégtelen európai válaszok és az európai nagy-stratégia hiánya közti összefüggéseket elemzi. A 2011 októbere óta eltelt időszak észak-afrikai eseményeit bemutató második tanulmány a Nemzet és Biztonság 2014/3. számában jelenik meg.

Szerző: Marsai Viktor


Teljes cikk: 2014/13.pdf

Az intézményi, szervezeti bizalom helyzete Magyarországon a 2014-es év
elején

Az utóbbi évtizedek pszichológiai, szociológiai, politológiai és közgazdasági vizsgálódásainak kurrens témájává vált a bizalom jelentésének kifejtése, magyarázata és gyakran az empirikus mérésére való törekvés is. A személyközi és a csoportközi bizalomindexé mellett egyre inkább elterjedt a gazdasági, a pénzügyi, a fogyasztói, a vállalkozói bizalomindexek számítása. A bizalom kialakulhat a másik félhez fűződő érzelmek kapcsán, vagy pedig kognitív folyamat eredményeként. A bizalom kutatása az interperszonális és csoportközi kapcsolatok mellett magában foglalja az intézmények, a szervezetek, a társulások, és ezeken keresztül az egyes alrendszerek megítélését is. Számos módszertani probléma is felmerülhet akár csak az intézményi bizalom vizsgálata során, amelyek nehezítik és meg is akadályozhatják az időbeli vagy az egyes országokban kapott eredmények összevetését. A feltett kérdések eltérései is könnyen vezethetnek ahhoz, hogy az empirikus kutatások eltérő jelentéstartalmakat vizsgálnak, többek között várt cselekvést, bizalmat, bizakodást, meggyőződést, ráhagyatkozást, várakozást, kompetenciát, amelyek egy részének nincs köze a bizalom fogalmához. Az időszakonként eltérő országon belüli, valamint országok közötti társadalmi, gazdasági kontextusok és intézményi állapotok meglepő eredményeket is mutathatnak. Az intézményi, szervezeti bizalom összetevőinek áttekintését követően a 2014. évi februári adatokból a magyar társadalom intézményi, szervezeti bizalmának helyzetét mutatom be.

Szerző:  Szabó László

Teljes cikk: 2014/12.pdf

Az európai államok államháztartási kiadásainak alakulása a világgazdasági válság következtében. A hazai államháztartási kiadások nemzetközi kontextusban történő áttekintése

Magyarország GDP-hez viszonyított államháztartási kiadásainak aránya a 2008-as pénzügyi és reálgazdasági válság kitöréséig megközelítette a kontinentális és a skandináv országokra jellemző arányokat, valamint jelentékeny mértékben meghaladta a közel hasonló gazdasági fejlettséget képviselő déli, balti, valamint visegrádi országcsoport arányait. Az elemzésben kifejtett okok következtében a világgazdasági válság paradox módon hozzásegített bennünket ahhoz, hogy az államháztartási kiadások GDP-hez viszonyított arányában mutatkozó különbségeket hazánk csökkenteni legyen képes. A tanulmány a hazai államháztartási kiadások arányainak bemutatása mellett érzékeltetni kívánja az egyes európai országcsoportokra jellemző tendenciákat, s a hazai mértékeket a fennálló európai mértékek tükrében kívánja értékelni.

Szerző:  Felméry Zoltán

Teljes cikk: 2014/11.pdf

Az Egyesült Államok katonai jelenléte a csendes-óceáni térségben

Globális és egyben csendes-óceáni nagyhatalomként az Amerikai Egyesült Államok az erősödő ázsiai hatalmi  vetélkedés egyik kulcsszereplője. Jelen elemzés arról ad áttekintést, hogy az Egyesült Államok milyen stratégiával - haderő-kivetítéssel, katonai szövetségi és partnerkapcsolatokkal - kívánja megőrizni ázsiai katonai fölényét.

Szerző: Varga Gergely

Teljes cikk: 2014/10.pdf

Miről szól a thaiföldi belpolitikai pengeváltás?

Míg Európa az utóbbi hónapokban nagyrészt az ukrajnai válságra figyelt, addig a világ másik felén, Thaiföldön újabb fejezetéhez érkezett a baloldal vezető pártja és az urbánus konzervatív erők immár csaknem évtizedes küzdelme. A bangkoki utcákon zajló erőszakos megmozdulások, majd az új parlament megválasztásának ellehetetlenítése a külvilág számára is világosan jelzik az ország mély belső megosztottságát, amelyet az elveket hangoztató  nyilatkozatok mögött valójában a hosszú távú csoportérdekek stratégiai szintű ütközése idézett elő és tart napirenden, tovább bénítva Délkelet-Ázsia egyik legjelentősebb államának politikai életét. Jelen elemzésünk a thaiföldi belpolitikai krízis hátterébe nyújt betekintést.

Szerző: Háda Béla

Teljes cikk: 2014/9.pdf

A jelenlegi ukrán válságról 2.0

2014. február 18-20-án már-már háborús veszteségeket produkáló felkelésbe torkolltak a 2013. november 21. óta zajló ukrajnai tiltakozások.  Elemzésünkben - amely a január 31-én lezárt előző írásunk jelentősen bővített és aktualizált változata - e tiltakozások fordulópontjait, jellegzetességeit, dinamikáját és eredményeit tekintjük át röviden.
 

Szerző: Tálas Péter

Teljes cikk: 2014/8.pdf

Az Egyesült Államok hadereje és az amerikai költségvetési megszorítások

A tanulmány részben az amerikai költségvetési korlátozás (sequestration) előzményeit és kait kívánja feltárni, ám ennél is lényegesebb, hogy fényt kíván deríteni a védelmi kiadások csökkentésének lehetséges következményeire rövid és hosszabb távon egyaránt. Az elemzés a 2013-as változásokat tekinti át, s ezek alapján kíván extrapolálni a jövőre vonatkozóan. A szerző érvelése szerint a védelmikiadás-csökkentések korántsem olyan súlyosak, mint hogyan azt az előzetes várakozások sejtették, illetve, ahogyan a médiában jelenleg megjelenik ez a kérdés. A „túlzó” nyilatkozatokra épülő kommunikációs stratégia pedig egyértelműen partikuláris, bürokratikus-intézményi érdekeket tükröz.

Szerző: Balogh István

Teljes cikk: 2014/7.pdf

NATO-partnerségek: bővülő kapcsolatok stratégiai mélység nélkül

A 2014. szeptemberi NATO-csúcson az Észak-atlanti Szerződés Szervezete partneri rendszerének áttekintése és  megerősítése lesz az egyik kiemelt téma. Elemzésünk szerzője a NATO eddig kialakított kapcsolatrendszerét tekinti át.

Szerző: Varga Gergely

Teljes cikk: 2014/6.pdf

A XXII. téli olimpia fenyegetettségéről
 

Mivel a XXII. téli olimpiára Vlagyimir Putyin és az orosz kormányzat olyan presztízsrendezvényként tekint, amely ismét modern, stabil, magabiztos és sikeres nagyhatalomként mutatva be az országot szerintük megváltoztathatja a világ Oroszországról alkotott képét, az olimpia helyszíne pedig igen közel fekszik az Oroszországi Föderáció észak-kaukázusi térségéhez - az elmúlt években itt került sor oroszországi terrorcselekmények több mint 90%-ára -, a nemzetközi és a magyar média is fokozottan érdeklődik a szocsi téli olimpia biztonsága iránt. Jelen elemzés azt igyekszik bemutatni, milyen tényezők miatt tekinthető a 2014. február 7-én kezdődő téli olimpia fenyegetettsége igen csekélynek.

Szerző: Tálas Péter

Teljes cikk: 2014/5.pdf

Válságok Közép-Afrikában II. - Polgárháború a Közép-afrikai Köztársaságban
 

Előző tanulmányunkban - alig egy héttel a kirobbanása után - a dél-szudáni konfliktus körülményeit vizsgáltuk meg, és igyekeztünk azt regionális dimenzióban értelmezni. Elemzésünk ezúttal a Közép-afrikai Köztársaság hasonlóan régi hagyományokkal rendelkező válságát vizsgálja, amelynek normalizálása az egyre intenzívebb nemzetközi  szerepvállalás ellenére sem tűnik egyszerű feladatnak

Szerző: Marsai Viktor

Teljes cikk: 2014/4.pdf

A jelenlegi ukrán válságról

Mikola Azarov ukrán kormányfő 2014. január 28-i lemondása, illetve ugyanezen a napon a január 16-i, az alapvető szabadságjogokat csorbító törvényeknek az ukrán parlament általi visszavonása az első kézzelfogható eredményei a 2013. november 21. óta zajló ukrajnai tiltakozásoknak. Elemzésünkben e tiltakozások fordulópontjait, jellegzetességeit vesszük röviden számba annak érdekében, hogy érzékeltessük a válság kimenetelének lehetséges perspektíváit.

Szerző: Dr. Tálas Péter

Teljes cikk: 2014/3.pdf

Német stratégiai és védelempolitikai jövőkép I.

2014 több szempontból is fontos év lesz a német védelempolitika jövője és az ország stratégai szerepvállalása szempontjából. Az új kormánykoalíció megalakulását követően ebben az évben (fontos tanulságokkal) zárul a Bundeswehr legnagyobb nemzetközi szerepvállalását jelentő ISAF-művelet, amely a katonai erő alkalmazása terén sok tekintetben hozzájárult a német stratégiai kultúra "normalizálódásához". Ehhez kapcsolódóan a szeptemberi NATO-csúcstalálkozóhoz közelítve megélénkül a szövetség jövőbeni szerepéről és működéséről szóló stratégiai vita, aminek egyik meghatározó kérdése lesz Európa államainak - így Németországnak - a szerepe és  ehervállalása is. Emellett pedig félidejéhez ér a tervek szerint 2017-ig megvalósuló német haderőreform, amelynek első eredményeit és tanulságait már összegezhetjük. Elemzésünk elsőként az ország átalakuló stratégiai  kultúráját, változó nemzetközi ambícióit vizsgálja, arra a kérdésre keresve a választ, hogy a következő években Németország "normalizálódó nagyhatalomként" hajlandó lesz-e, képes lesz-e vezető szerepet vállalni Európában, vagy elmarad a szövetséges államok elvárásaitól, és "kiszámíthatatlan szövetségesként" viselkedik?

Szerző: Csiki Tamás

Teljes cikk: 2014/2.pdf


 

Az Európai Tanács közös biztonság- és védelempolitikai csúcstalálkozójának
háttere és eredményének értékelése
 

Öt évvel azután, hogy az EU állam- és kormányfői 2008-ban találkoztak utoljára azzal a kifejezett céllal, hogy  döntéseikkel az Európai Unió Közös Biztonság- és Védelempolitikájának (EU KBVP) továbbfejlesztését, gyakorlati alkalmazhatóságának fokozását lehetővé tegyék, 2013. december 19-20-án ismét KBVP- csúcstalálkozóra került sor Brüsszelben. A korábban nagy várakozásokkal övezett találkozó várható eredményességével kapcsolatban decemberhez közeledve egyre visszafogottabb nyilatkozatok születtek. Az elemzés azokat a problémaköröket tekinti át és értékeli, amelyekre a találkozónak válaszokat kellett (volna) megfogalmaznia - és amelyek ismét láthatóvá tették az Európai Unió mint nemzetközi szereplő cselekvőképességének korlátait a biztonság- és védelempolitika terén.

Szerző: Csiki Tamás

Teljes cikk: 2014/1.pdf

Cimkék: 2014

Elemzések - 2003

 • Egy új orosz biztonsági-katonai stratégia kontúrjai [The Contour of a New Russian Security-Military Strategy]

Szerző: Póti László

2003/3. pdf.

 • Az európai biztonság- és védelempolitika fő kérdései, prioritásai – pillanatkép belülről [The Main Questions, Priorities of the European Security and Defence Policy – a Glimpse from the Inside]

Szerző: Vincze Hajnalka

 2003/2. pdf.

 • Az Európai Unió 2003-as kormányközi konferenciája és az „Alkotmány”-tervezet [The 2003 Intergovernmental Conference of the European Union and the Constitutuion Draft]

Szerző: Vincze Hajnalka

 2003/1. pdf.

Cimkék: 2003

Elemzések - 2004

 • Biztonságpolitikai dilemmák és viták Finnországban[Security Policy Dillemmas and Debates in Finnland]

Szerző: Takács Judit

2004/6. pdf.

 • Új elemek az ukrán kül- és biztonságpolitikában [New Elements in the Ukranian Foreign and Security Policy]

Szerző: Póti László

 2004/5. pdf.

 • Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének isztambuli csúcstalálkozójáról[About the Istanbul Summit of the North-Atlantic Treaty Organization]

Szerzők: Tálas Péter, Póti László, Takács Judit

2004/4. pdf.

 • A terrorizmus elleni küzdelem fogalmi és tartalmi keretei, különös tekintettel annak katonai dimenziójára [The Conceptual and Contentual Framework of the Struggle Against Terrorism]

           Szerzők: Tálas Péter, Póti László, Takács Judit

2004/3. pdf.

 • A védelmi szektor parlamenti felügyeletének néhány kérdéséhez[Questions Concerning the Legislative Overview of the Defence Sector]

Szerző: Molnár Ferenc

 2004/2. pdf.

 • A lengyel különleges katonai egység [GROM][The Polish Special Forces Unit [GROM]]

           Szerző: Tálas Péter

 2004/1. pdf.

Cimkék: 2004

Elemzések - 2005

 • A magyar multinacionális cégek terjeszkedése és a magyar külpolitika [The Expansion of Hungarian Multinational Firms and Hungarian Foreign Policy]

Szerző: Németh Bence

 2005/5. pdf.

 • A világ 2020-ban [The World in 2020]

 Szerző: Elek Anita

 2005/4. pdf.

 • Az államegyesítő, a nyugatos és a klános: a poszt-szovjet térség 21. századi „forradalmai” [The State Consolidater, the Western and the Clan-like: 21st century revolutions of the Post – Soviet Region]

Szerző: Póti László

2005/3. pdf.

 • A magyar társadalom viszonya a terrorizmushoz [The Hungarian Society’s Proportion to Terrorism]

 Szerzők: Gyimesi Gyula, Molnár Ferenc

 2005/2. pdf.

 • Az ukrán kül- és védelempolitika új hangsúlyai az elnök- és kormányváltás után [The New Emphasis of the Ukranian Foreign and Defence Policy After the Change of President and Government]

 Szerző: Póti László

 2005/1. pdf.

Cimkék: 2005

Elemzések - 2006

 • NATO-csúcstalálkozók Washingtontól Rigáig [NATO Summits from Washington to Riga]

 Szerzők: Tálas Péter és Molnár Ferenc

 2006/6. pdf.

 •  A közel-keleti válság legújabb fejleményeiről [About the Latest Developments of the Middle East Crisis]

 Szerzők: N. Rózsa Erzsébet és Tálas Péter

 2006/5. pdf.

 • Új minőség az orosz külpolitikában

 Szerző: Póti László

 2006/4. pdf.

 •  A tartományi újjáépítési csoportokról [About the Provincial Reconstruction Teams]

 Szerzők: Takács Judit, Landesz Tamás és Tálas Péter

 2006/3. pdf.

 • Az Európai Unió katonai akciója a Kongói Demokratikus Köztársaságban: az EUFOR RD Congo [The Eurpean Union’s Mission in the Democratic Republic of Congo: the EUFOR RD Congo]

 Szerzők: Rácz András, Róth András

 2006/2. pdf.

 • Az iráni atomprogram körüli vitáról [About the Iranian Nuclear Program]

  Szerzők: N. Rózsa Erzsébet és Tálas Péter

  2006/1. pdf.

Cimkék: 2006

Elemzések - 2007

 • A pakisztáni politikai helyzetről [About the Pakistani Political Situation]

Szerző: Háda Béla

2007/4. pdf.

 • Adalékok az iráni katonai fejlesztések hátteréhez [Admixtures to the Background of the Iranian Military Developements]

Szerző: Rácz András

2007/3. pdf.

 • Válaszúton a lengyel atlantizmus? [Polish Atlanticism at Crossroads?]

Szerző: Tálas Péter

 2007/2. pdf.

 • A készülődő küszöb-ország: a japán biztonságpolitikai fordulat [The Preparing Threshold Nation: the Change in Japanese Security Policy]

Szerző: Póti László

 2007/1. pdf

Cimkék: 2007

Elemzések - 2008

 • Az ukrán és a grúz NATO-tagság kérdése és a magyar érdekek [The Question of NATO-Membership of Ukraine and Georgia and the Hungarian Interests]

Szerző: Varga Gergely

 2008/10. pdf.      [english summary pdf.]

 • Az amerikai külpolitika és az elnökjelöltek programjai [American Foreign Policy and the Presidential Candidates’ Agenda]

Szerző: Varga Gergely

 2008/9. pdf.        [english summary pdf.]

 • A grúz–orosz háború geopolitikai értelmezése [The Geopolitical Interpretation of the Georgian – Russian War]

Szerző: Tálas Péter

 2008/8. pdf.      [english summary pdf.]

 • A Srí Lanka-i etnikai konfliktusról [About the Ethnic Conflict in Sri Lanka]

Szerző: Háda Béla

2008/7. pdf.      [english summary pdf.]

 • A miniszterelnökségtől a miniszterelnökségig: Vlagyimir Putyin nyolc elnöki éve  [From Prime Minister to Prime Minister: Vladimir Putin’s Eight Years in Presidency]

Szerző: Póti László

2008/6. pdf.      [english summary pdf.]

 • A NATO bukaresti csúcstalálkozója budapesti szemmel

Szerző: Tálas Péter

 2008/5. pdf.      [english summary pdf.]

 • A pakisztáni helyzet a választások után

Szerző: Háda Béla

 2008/4. pdf.      [english summary pdf.]

 • A NATO bukaresti csúcstalálkozója

Szerző: Tálas Péter

 2008/3. pdf.      [english summary pdf.]

 • Az irányított utódlás esete egy „szuverén demokráciában”:
  az orosz elnökválasztás – 2008

Szerző: Póti László

 2008/2. pdf.      [english summary pdf.]

 • A demokratikus hatalommegosztás kérdőjelei Pakisztánban Benazir Bhutto halálát követően

Szerző: Csicsmann László

 2008/1. pdf.      [english summary pdf.]

Cimkék: 2008

Elemzések - 2009

 • A pakisztáni belügyi hadműveletek és a helyi tálibok elleni háború [The Pakistani internal military operations and the war against the local Taliban]

Szerző: Háda Béla

 2009/18. pdf.      

 • A NATO új stratégiai koncepciója  - adalékok a magyar szemponthoz [NATO's New Strategic Concept - Additional Thoughts to the Hungarian Perspective]

Szerzők: Tálas Péter és Varga Gergely

 2009/17 pdf.        

 • Amerikai–orosz csúcstalálkozó: javuló kapcsolatok áttörés és meglepetések nélkül [US - Russian Summit: Improving Relations Without Breakthrough and Surprises]

Szerzők: Rácz András -  Tálas Péter - Varga Gergely

 2009/16 pdf.      [english summary pdf.]

 • Az ujgur kérdés és ami mögötte van [The Uyghur Question and its Background]

Szerző: Bernát Péter

 2009/15 pdf.         [english summary pdf.]

 • Alkotmányos válság és megismételt választások Moldovában [Constitutional Crisis and Repeated Elections in Moldova]

Szerző: Rácz András

 2009/14. pdf.             [english summary pdf.]

 • Barack Obama kairói beszéde és annak visszhangja a muszlim Közel-Keleten, Pakisztánban és Izraelben [Barack Obama's Cairo speech and the responses from the Muslim Middle-East, Pakistan and Israel]

Szerzők: N. Rózs Erzsébet - Csicsmann László - Paragi Beáta - SVKI

 2009/13 pdf.          [english summary pdf.]

 • Az észak-koreai „remetekirályság” atombombája [The Nuclear Bomb of the Hermit Kingdom of North Korea]

Szerző: Csoma Mózes

 2009/12. pdf.         [english summary pdf.]

 • Új amerikai diplomáciai erőfeszítések a Közel-Keleten [New American Diplomatic Efforts in the Middle East]

Szerző: Varga Gergely

 2009/11. pdf.          [english summary pdf.]

 • A Srí Lanka-i antiterrorista hadműveletek előzményei és kilátásai [The Premises and Expectations of the Sri Lankan Anti-terrorist Military Operations]

Szerző: Háda Béla

 2009/10. pdf.           [english summary pdf.]

 •  A külső függések csapdájában – a moldovai parlamenti választás külpolitikai háttere  [In the Trap of Outside Dependencies - the Foreign Background of the Parlamentary Elections in Moldova]

Szerző: Rácz András

2009/9. pdf.            [english summary pdf.]

 • Az új Afganisztán-stratégia esélyei [The Chances of the New Afghistan - Strategy]

Szerző: Tálas Péter

 2009/8 pdf.         [english summary pdf.]

 • Obama európai körútja [Obama's European Tour]

Szerző: Varga Gergely

 2009/7 pdf.         [english summary pdf.]

 • 60 éves a NATO – a strasbourg–kehli csúcstalálkozó [NATO at 60 - The Strasbourg - Kehl Summit]

Szerzők: Tálas Péter és Varga Gergely

 2009/6 pdf.      [english summary pdf.]

 • Az új amerikai Oroszország-politikáról [About the New US Russia - policy]

Szerző: SVKI

 2009/5 pdf.         [english summary pdf.]

 • Tatárszentgyörgy után… A biztonság szubjektív percepciójának veszélyeiről [After Tatárszentgyörgy... About dangers of the subjective percepcions of security]

Szerző: Tálas Péter

 2009/4. pdf.             [english summary pdf.]

 • Az Obama-adminisztráció külpolitikai–nemzetbiztonsági csapata

            Szerző: Varga Gergely

 2009/3 pdf.          [english summary pdf.]

 • A gázai válság [The Gaza Crisis]

Szerző: Gazdik Gyula

 2009/2. pdf.         [english summary pdf.]

 • Az indiai biztonság- és védelempolitika alapvonalai [The Base of India’s Security and Defence Policy]

Szerző: Háda Béla

 2009/1. pdf.          [english summary pdf.]

Cimkék: 2009

Elemzések - 2010

 • A lisszaboni NATO- és EU–USA csúcstalálkozó agendája és várható eredményei [The agenda and the probable results of the NATO and EU - US Lisbon summit]

          Szerzők: Csiki Tamás és Varga Gergely

           2010/17. pdf.

 • Obama félidőben: külpolitikai körkép az időközi választások után [Obama at half time: a foreign policy outlook after the midterm elections]

           Szerző: Varga Gergely

            2010/16. pdf.

 • A mianmari katonai diktatúra húsz esztendeje és a 2010. évi választások [Twenty years of military dictatorship in Mianmar and the 2010 elections]

          Szerző: Háda Béla

          2010./15. pdf.

 • Újabb izraeli–palesztin tárgyalások – de meddig? [New Israeli - Palestinian negitiations - but for how long?]

           Szerző: Gazdik Gyula

           2010/14.pdf.

 • Az európai terrorfenyegetettségről a számok tükrében [About the European terror threat in the light of numbers]

          Szerző: Tálas Péter

           2010/13. pdf.

 • Az EU és a NATO szerepvállalása a Mediterráneumban [The EU's and NATO's Role in the Mediterranian]

           Szerző: Gazdig Gyula 

            2010/12.pdf.

 • A Gazprom és a "szuperagy" - közjavak és a magyar gázimport-diverzifikáció [Gazprom and the "superbrain" - public goods and Hungarian gasimport diversification]

          Szerző: Deák András György

            2010/11. pdf. 

 • Csökkenő afganisztáni esélyek [Waning chances in Afghanistan

           Szerző: Tálas Péter

            2010/10. pdf.

 • A csőbe zárt szellem – az orosz–belorusz gázkonfliktus újabb fordulója [The ghost locked in a tube - the new round of the Russian - Belorussian gas conflict]

           Szerző: Rácz András

           2010/9. pdf.

 •  Az Irán-elleni szankciópolitika múltjáról és jelenéről [About the history and present of Iran - sanctions]

          Szerző: Gazdik Gyula

          2010/8. pdf.

 • Az indiai–kínai stratégiai játszma az Indiai-óceán északi térségében [Sino-Indian strategic competition in the Northern Indian - ocean]  

           2010/7. pdf.  

          Szerző: Háda Béla

 • A formálódó új NATO-stratégia – két jelentés alapján [The Developing new NATO Strategy - Analyzing two Reports]

           Szerző: Varga Gergely        

           2010/6. pdf.

 • A lengyel–orosz kapcsolatokról Szmolenszk után [Polish - Russian relatipons after Smolensk]

         Szerzők: Sz. Bíró Zoltán - Tálas Péter

         2010/5. pdf.

 • START–III – az új fegyverzetkorlátozási szerződés [START III - The new arms control treaty]

          Szerző: Varga Gergely

           2010/4. pdf.

 • Barack Obama első elnöki éve [Barack Obama's first presidential year]

          Szerzők: Gazdik Gyula - Tálas Péter - Varga Gergely

           2010/3. pdf.

 • A Goldstone-jelentés

          Szerző: Gazdik Gyula

           2010/2. pdf.

 • Az Egyesült Államok Ázsia-politikája

          Szerző: Varga Gergely

           2010/1. pdf.

Cimkék: 2010

Elemzések - 2011

Az amerikai–iraki védelmi együttmőködés helyzete napjainkban

Szerző: Kemény János

teljes cikk: 2011/11.pdf

A palesztin ENSZ-csatlakozási szándék és kihatásai

Szerző: Gazdik Gyula

teljes cikk: 2011/10.pdf

Egy rossz házasság régi vitái: a pakisztáni–amerikai partnerség feszültségforrásairól

 Szerző: Háda Béla

 teljes cikk: 2011/9.pdf

 Az oslói/utøyai merényletről

 Szerzők: Tálas Péter – Csiki Tamás

 teljes cikk: 2011/8.pdf

 A terrorfenyegetettségről a számok tükrében

Szerző: Tálas Péter

 teljes cikk: 2011/7.pdf.

Költségvetési kényszer és stratégiai viták az Egyesült Államokban 

Szerző: Varga Gergely

teljes cikk: 2011/6. pdf.

A minszki metrórobbantás és lehetséges következményei  

Szerző: Tálas Péter

teljes cikk: 2011/5. pdf.    

A líbiai beavatkozás motivációi és nemzetközi megítélése

Szerzők: Türke András - Varga Gergely  - Gazdik Gyula - Tálas Péter - Csiki Tamás - Molnár Ferenc

teljes cikk: 2011/4. pdf.

Az indiai katonai doktrínák fejlődésének fő állomásai 1998-2010

teljes cikk: 2011/3. pdf.

A Bundeswehr reformfolyamata

Szerző: Csiki Tamás

teljes cikk: 2011/2. pdf

Egyiptomi parlamenti választások: előzmények, eredmények, jövőbeni kérdőjelek 

Szerző: Gazdik Gyula

teljes cikk: 2011/1.pdf

Cimkék: 2011

Elemzések - 2012

Stratégiai törekvések a szíriai válság kapcsán II.

Szerzők: Tálas Péter, Varga Gergely

teljes cikk: 2012/20.pdf


A hagyományos fegyverek kereskedelmének nemzetközi trendjei

Szerző: Csiki Tamás

teljes cikk: 2012/19.pdf


Az Obama-Romney-párharc külpolitikai aspektusa

Szerző: Varga Gergely

teljes cikk: 2012/18.pdf


Stratégiai törekvések a szíriai válság kapcsán I.

Szerzők: Csiki Tamás, Gazdik Gyula

teljes cikk: 2012/17.pdf


Barack Obama elnökségének külpolitikai értékelése


Szerző: Varga Gergely

teljes cikk: 2012/16.pdf


A két Szudán viszonya egy évvel a kettéválás után

Szerző: Marsai Viktor

teljes cikk: 2012/15.pdf

A többnemzeti katonai képességfejlesztésről a Közép-európai Védelmi Együttmőködési Kerekasztal kapcsán

Szerzők: Csiki Tamás, Németh Bence, Tálas Péter

teljes cikk: 2012/14.pdf

Kockázatok, stratégiák és a gazdasági válság

Szerző: Molnár Ferenc

teljes cikk: 2012/13.pdf

A NATO chicagói csúcstalálkozójának értékelése

Szerző: Csiki Tamás

teljes cikk: 2012/12.pdf

Előzetes várakozások a NATO chicagói csúcsértekezletével kapcsolatban

Szerzők: Csiki Tamás, Szenes Zoltán, Varga Gergely

teljes cikk: 2012/11.pdf

A világ terrorfenyegetettségének alakulása 2004 és 2011 között
II. rész: Országértékelések


Szerzők: Csiki Tamás, Háda Béla, Marsai Viktor, Tálas Péter

teljes cikk: 2012/10.pdf

A világ terrorfenyegetettségének alakulása 2004 és 2011 között
I. rész: Trendelemzés

Szerző: Tálas Péter

teljes cikk: 2012/9.pdf

A válság mérhető hatása: a globális és regionális védelmi kiadások trendjei 2011-ben

Szerző: Csiki Tamás

teljes cikk: 2012/8.pdf

Szíria az "arab tavasz" sodrában

Szerző: Gazdik Gyula

teljes cikk: 2012/7.pdf

Választások és stratégiai útkeresés Mianmarban

Szerző: Háda Béla

teljes cikk: 2012/6.pdf

Az Egyesült Államok védelmi stratégiai irányváltásának háttere, elemei, valamint hatásai Európára és Magyarországra

Szerzők: Csiki Tamás - Molnár Ferenc - Varga Gergely

teljes cikk: 2012/5.pdf

Politikai erővonalak, választási földcsuszamlás a posztmubáraki Egyiptomban

Szerző: Gazdik Gyula

teljes cikk: 2012/4.pdf

Az afganisztáni válság regionális perspektívából I.

Szerzők: Ablaka Gergely – Háda Béla

teljes cikk: 2012/3.pdf

Lezárja-e Irán a Hormuzi-szorostő

Szerzők: Háda Béla – Tálas Péter

teljes cikk: 2012/2.pdf

A német védelempolitika régi-új alapjai és felépítménye

Szerző: Csiki Tamás

teljes cikk: 2012/1.pdf


Nemzet és Biztonság - biztonságpolitikai szemle

A NATO chicagói csúcstalálkozójának értékelése

Cimkék: 2012

Elemzések - 2013

Válságok Közép-Afrikában I. - Dél-Szudán a polgárháború szélén
 

A világ még fel sem ocsúdott a Közép-afrikai Köztársaságban (CAR) eszkalálódott, az 1990-es évek legvadabb  afrikai polgárháborúit idéző válság sokkjából, amikor december 15-én Dzsúbában az ellenzéki politikusok az őket támogató katonai alakulatok támogatásával állítólag puccsot kíséreltek meg a regnáló elnök, Salva Kiir ellen. A  legalább félezer halálos áldozatot követelő összecsapások kiterjedtek a vidéki városokra is, és anarchiával  fenyegetik az ENSZ legfiatalabb tagállamát, aminek nemcsak az ország lakosságára, de a tágabb régióra nézve is beláthatatlan következményei lehetnek. A sorozat első írása a dél-szudáni válság rövid áttekintését adja, és igazolni pró-bálja a két konfliktus közti koncepcionális összefüggést, valamint a regionális dimenzió jelentőségét.

Szerző: Marsai Viktor

Teljes cikk: 2013/18.pdf

Szorítóban az Obama- kormány - bel- és külpolitikai kihívások a második periódus elején

Noha Barack Obama második elnöki periódusának kezdetekor az általános várakozások sokkal visszafogottabbak voltak, mint négy évvel azelőtt, az Obama- adminisztráció még e várakozásokhoz képest is meglehetősen kevés eredményt tudott eddig felmutatni. A kormányzatot bel- és külpolitikai válságok sorozata érte az elmúlt egy évben -- a Snowden- ügy, megfigyelési és lehallgatási botrányok, a szíriai válság, költségvetési viták és kormányzati leállás, az egészségügyi reform beindításának nehézségei, hogy csak a legjelentősebbeket említsük --, amelyek során   határozatlannak minősítették, a stratégia és a koncepció hiányának vádjával illették a kormányzatot.

Szerző: dr. Varga Gergely

Teljes cikk: 2013/17.pdf


Bejárható életpályák? Fejlesztési elképzelések az átlagos illetményadatok tükrében

Napjaink közbeszédének egyik leggyakoribb szófordulatává vált az életpályamodell, s nem csupán a fogalom  jelképezte szakpolitikai változások és a velük kapcsolatban kialakult diskurzus, hanem a változásokkal együtt járó, a közszféra különböző területein megfogalmazott bérfejlesztési vállalások indokán egyaránt. Elemzésünkben felvetjük a közszférában esedékes általános béremelés szükségességének kérdését, valamint a kereseti statisztikák  eszköztárát segítségül hívva bizonyítjuk, hogy indokolt volt a bérfejlesztés kérdéskörének napirendre vétele.

Szerző: Felméry Zoltán

Teljes cikk: 2013/16.pdf

Konfliktusforrások és kiútkeresés Jemenben

Jemenben az "arab tavasz" a hatalmi elit lecserélődéshez vezetett. A demokratizálási törekvések kibontakozását azonban az elmúlt két évben komolyan akadályozták az akut konfliktusforrások. A problémakör árnyaltabb vizsgálatához a tanulmány először röviden bemutatja a Száleh- éra utolsó időszakát, bukásának körülményeit. Ezt követően a főbb belpolitikai problémákat veszi górcső alá, kitér az országban kialakult humanitárius krízisre és a kritikus gazdasági helyzetre. Röviden elemzi a fegyveres erőkön belül kialakult megosztottságot és a felszámolására tett előremutató reformintézkedéseket, majd három, a jelenlegi jemeni belpolitikai helyzetet markánsan befolyásoló kérdéskörre összpontosít: a déli részeken megmutatkozó szeparatista törekvésekre, az al-Kaida jemeni aktivitására, valamint az al-Huthi mozgalomra.

Szerző: Prantner Zoltán

teljes cikk: 2013/15. pdf


Magyarország regionális érdekérvényesítési lehetőségei a Smart Defence- koncepció keretében

A 2008-ban kirobbant gazdasági válság nyomán kialakult forráshiány arra sarkallta a politikai vezetőket Európában, hogy még az olyan kényes területeken is az együttmőködés lehetőségét keressék, mint a honvédelem. Sok más kis államhoz hasonlóan Magyarország sem tudta kivonna magát e hatás alól, így rendkívül fontos, hogy korlátozott erőforrásait célirányosan és a lehető leghatékonyabb formában használja fel. Az elemzés célja kettős: egyrészt feltérképezi azokat a NATO Smart Defence (Okos védelem) kezdeményezéséhez kapcsolódó együttmőködési területeket, melyek lehetőségeket rejtenek a Magyar Honvédség számára a magyar képességfejlesztési prioritások alapján, másrészt az eddigi tapasztalatokra alapozva javaslatot tesz arra a konkrét regionális együttmőködési formára, amelyen keresztül Magyarország a lehető legsikeresebben érvényesítheti nemzeti érdekeit.

Szerző: Budai Ádám

teljes cikk: 2013/14. pdf

 

A költségvetési kiadások diagnózisa és csökkentésének lehetőségei

A költségvetési hiánycél szinten tartásához az adóbevételek növelésének mindenkori igénye és kényszere mellett egyre komolyabb hangsúlyt kap a kormányzati kiadások visszaszorítása. A szükségszerő kiadáscsökkentés, valamint a kormányzati kiadásokban manifesztálódó állami társadalmi jelenlét újragondolása nem képzelhető el a kiadások szerkezetének diagnózisa, az egyes ágazati mértékek nemzetközi kontextusban történő elhelyezése nélkül. Erre törekszik a jelen elemzés, mégpedig oly módon, hogy az ágazati aggregált kiadási mértékeket a rendelkezésre álló legrészletesebb alágazati bontásban értelmezi, célzottan keresve azokat a területeket, ahol – a nemzetközi GDP-arányos kormányzati kiadásokból kiindulva – lehetőség mutatkozik az esetleges további kiadáscsökkentésre.

Szerző: Felméry Zoltán

teljes cikk: 2013/13. pdf

 

Politikai átrendeződés, választások, s a harmadik Netanjahu-kormány első hónapjai Izraelben I.

A kétrészes tanulmány első fele a párt- és a választási rendszer sajátosságainak bemutatása mellett kitér a közfigyelem homlokterében álló belpolitikai kérdésekre, kampánytémákra, a politikai életben fontosabb szerepet játszó csoportosulások programjára, továbbá a 2013. januári választások előtt napvilágot látott néhány fontosabb előrejelzésre, a voksolás eredményének értékelésére. Az elemzés utal a huzamosabb ideje tartó politikai jobbratolódás megnyilvánulásaira, a radikális nacionalista csoportoknak a vezető kormánypárton belüli jelentős térnyerésére, a telepesekkel szorosan összefonódó vallásos cionista politikai erők megerősödésére, a politikai centrumban bekövetkező változások következményeire.

Szerző: Dr. Gazdik Gyula

teljes cikk: 2013/12. pdf

 

A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges államok védelmi reformjaira és stratégiai tervezésére III.

Vitathatatlan tény, hogy az euroatlanti térség államainak védelmi szféráját a következő években a forráshiány, egyidejőleg pedig a modernizációs kényszerek és a mőveleti képességfejlesztés egyre nyomasztóbb igénye fogja jellemezni. Miközben a következő évtizedekben a globális stratégiai környezetben a világ erőközpontja az észak-atlanti térségből fokozatosan a csendes-óceáni térség felé tolódik el – amennyiben a jelenleg tapasztalható trendek fennmaradnak –, Európa államainak azzal kell szembenézniük, hogy relatíve csökkenő gazdasági, politikai és katonai befolyással bírnak a globális folyamatokra és az Európától távoli régiók eseményeire. Ezt a folyamatot gyorsította a 2008 óta az észak-atlanti térség államait különösen keményen sújtó pénzügyi és gazdasági válság, a védelempolitika terén pedig súlyosbították az európai államok (kényszerően) csökkenő geostratégiai ambíciói, a sok esetben két évtizede csak halogatott képességfejlesztés és haderő-modernizáció, valamint az elmúlt évtized megterhelő válságkezelő mőveletei, amelyek „stratégiai fáradtságot” eredményeztek az európai államok többségénél. Az elemzés – egy négyrészes sorozat harmadik részeként – a forrásszőkösség következtében Európa hét jelentős országában végrehajtott haderő-átalakításokat mutatja be.

Szerző: Csiki Tamás

teljes cikk: 2013/11.pdf

A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges államok védelmi reformjaira és stratégiai tervezésére II.

Vitathatatlan tény, hogy az euroatlanti térség államainak védelmi szféráját a következő években a forráshiány, egyidejőleg pedig a modernizációs kényszerek és a mőveleti képességfejlesztés egyre nyomasztóbb igénye fogja jellemezni. Miközben a következő évtizedekben a globális stratégiai környezetben a világ erőközpontja az észak-atlanti térségből
fokozatosan a csendes-óceáni térség felé tolódik el - amennyiben a jelenleg tapasztalható trendek fennmaradnak -, Európa államainak azzal kell szembenézniük, hogy relatíve csökkenő gazdasági, politikai és katonai befolyással bírnak a globális folyamatokra és az Európától távoli régiók eseményeire. Ezt a folyamatot gyorsította a 2008 óta az észak-atlanti térség államait különösen keményen sújtó pénzügyi és gazdasági válság, a védelempolitika terén pedig súlyosbították az európai államok (kényszerően) csökkenő geostratégiai ambíciói, a sok esetben két évtizede csak halogatott képességfejlesztés és haderő-modernizáció, valamint az elmúlt évtized megterhelő válságkezelő mőveletei, amelyek "stratégiai fáradtságot" eredményeztek az európai államok többségénél. Az elemzés - egy négyrészes sorozat második részeként - azt mutatja be példákkal illusztrálva, hogy a védelmi költségvetés-csökkentésre hogyan reagáltak Európa államai, milyen "válságkezelő lépésekkel" igyekeztek ellensúlyozni a forrásszőkösséget.

Szerző: Csiki Tamás

teljes cikk: 2013/10.pdf

 

A gazdasági válság hatása Magyarország és egyes szövetséges államok védelmi reformjaira és stratégiai tervezésére I.

Vitathatatlan tény, hogy az euroatlanti térség államainak védelmi szféráját a következő években a forráshiány, egyidejőleg pedig a modernizációs kényszerek és a mőveleti képességfejlesztés egyre nyomasztóbb igénye fogja jellemezni. Miközben a következő évtizedekben a globális stratégiai környezetben a világ erőközpontja az észak-atlanti térségből fokozatosan a csendes-óceáni térség felé tolódik el - amennyiben a jelenleg tapasztalható trendek fennmaradnak -, Európa államainak azzal kell szembenézniük, hogy relatíve csökkenő gazdasági, politikai és katonai befolyással bírnak a globális folyamatokra és az Európától távoli régiók eseményeire. Ezt a folyamatot gyorsította a 2008 óta az észak-atlanti térség államait különösen keményen sújtó pénzügyi és gazdasági válság, a védelempolitika terén pedig súlyosbították az európai államok (kényszerően) csökkenő geostratégiai ambíciói, a sok esetben két évtizede csak halogatott képességfejlesztés és haderő-modernizáció, valamint az elmúlt évtized megterhelő válságkezelő mőveletei, amelyek "stratégiai fáradtságot" eredményeztek az európai államok többségénél. Az elemzés - egy négy részes sorozat első írásaként - azt mutatja be, hogy a gazdasági válság hogyan hatott a globális és regionális védelmi kiadásokra, különös tekintettel Európára. A későbbiekben a forrásszőkösség hatására Európában végrehajtott jelentősebb haderő-átalakításokat, végül a Magyarország közvetlen biztonsági környezetében, Közép-Európában fekvő államoknak a forrásszőkösségre adott válaszait vizsgáljuk meg.

Szerző: Csiki Tamás

teljes cikk: 2013/9.pdf

 

A 2013. évi választások Pakisztánban II. - a választások eredménye, nemzetközi visszhangja és az új kormány feladata

A számos okból élénk nemzetközi figyelemtől övezett 2013. évi pakisztáni választások alkalmából készült elemzésünk első részét a 2008. februári demokratikus fordulatot követő időszak legmeghatározóbb bel- és
külpolitikai fejleményeinek szenteltük. E második részben - némi kitekintésre is vállalkozva - a voksolás eredményeit, a dél-ázsiai ország belpolitikai átalakulásának térségbeli fogadtatását, valamint az új kormányzat előtt álló legsürgetőbb feladatokat ismertetjük.

Szerző: Háda Béla

teljes cikk: 2013/8.pdf

 

A külföldi szerepvállalás első négy hónapja Maliban

Négy hónappal ezelőtt, az Opération Serval megindításakor Párizs és a mögötte álló nyugati országok abban reménykedtek, hogy márciusra sikerül véget vetniük a konfliktusnak, és Franciaország megkezdheti csapatai kivonását a nyugat-afrikai országból. Az azóta eltelt időben a francia inváziós erők és az afrikai békefenntartók látszólag komoly katonai eredményeket értek el, a helyzet tartós rendezése és a térség stabilizálódása azonban még várat magára, sőt a mali politikai erők, illetve az iszlamisták változó taktikája egyre inkább egy elhúzódó háború képét vetíti előre.

Szerző: Marsai Viktor

teljes cikk: 2013/7.pdf

 

A 2013. évi választások Pakisztánban I. A polgári kormányzás öt éve és a választások előzményei

A Pakisztáni Iszlám Köztársaság belpolitikai fejlődése a 2008. február 18-i általános törvényhozási választásokkal érkezett legújabb meghatározó cezúrájához, lehetőséget teremtve a Pervez Musarraf tábornok-elnök nevével fémjelzett kilencéves diktatórikus időszak lezárására. Az új ciklus nyitányát jelentő, a média által már előre „történelmiként” jellemzett választásokat 2013. május 11-én tartották. Ennek alkalmából kétrészes elemzésünk első része Pakisztán elmúlt fél évtizedét tekinti át a legalapvetőbb jellegzetességek és fordulópontok érintésével, egészen a választások előestéjéig.

Szerző: Háda Béla

teljes cikk: 2013/6.pdf

Az állam méretének és társadalmi szerepvállalásának tendenciái – Foglalkoztatás és erőforrás-allokáció a közszférában (1989–2010)

Az állam méretének és megvalósított társadalmi szerepvállalásának kérdése az államelméletekkel foglalkozó kutatói kör mellett a széles közvéleményt is egyaránt foglalkoztatja. Az állam társadalmi szerepvállalásával kapcsolatos gondolatokat meghatározó különböző ideológiai alapállásokat félretéve az elemzés a rendszerváltás óta eltelt két évtizedben kialakult, a közszféra egészére, valamint egyes ágazataira jellemző foglalkoztatási és erőforrás-allokációs tendenciákat kívánja megvizsgálni. Objektív képet kíván alkotni arról, hogy az állam által foglalkoztatott létszám, valamint az egyes ágazati területekre allokált kormányzati kiadások nemzetközi összehasonlításban mekkora mértékőnek minősülnek, milyen tendenciákat sejtetnek.

Szerző: Felméry Zoltán

teljes cikk: 2013/5.pdf

Ázsiai hatalmi érdekek a posztpolgárháborús Sri Lankán

Szerző: Háda Béla

teljes cikk: 2013/4.pdf

 

Stratégiai törekvések a szíriai válság kapcsán III. - Az Európai Unió és a szíriai válság

Szerző: Gazdik Gyula

teljes cikk: 2013/3.pdf

 

Külpolitikai várakozások Barack Obama második elnöki ciklusa előtt

Szerző: Varga Gergely


teljes cikk: 2013/2.pdf

 

Külföldi katonai beavatkozás Maliban - az Opération Serval és háttere

[Foreign Military Intervention in Mali - The Background of Opération Serval]

Szerző: Marsai Viktor

teljes cikk: 2013/1. pdf. [english summary pdf.]

Cimkék: 2013

Magyarország jobban teljesít

  • 1 435 288 100

Magyarország jobban teljesít a rendvédelemben is - mondta Orbán Viktor a Rendészettudományi Kar végzőseinek tisztavatásán
 

Magyarország ma már erős, és jobban teljesít a rend és a biztonság védelme területén is - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának tisztavatási ünnepségén, a Budai Várban.

Az elmúlt három évben az ország állampolgárainak nem kellett csalódniuk a rendőrségben, az ugyanis az átalakításokkal alkalmassá vált arra, hogy megvédje az embereket - mondta a kormányfő, hangsúlyozva, ma már nem kell attól félni, hogy egyenruhába bújtatott félkatonai szervezetek masíroznak az utcákon.

Orbán Viktor kiemelte: Magyarország ma már jobban teljesít a rend- és biztonságvédelem területén is, képes megvédeni magát és polgárait akár a bűnözőkkel, akár a természeti csapásokkal vagy a környezeti katasztrófákkal szemben is. Az elmúlt hónapokban ezt többször is meg lehetett tapasztalni, legutóbb a dunai árvíznél - tette hozzá, majd az árhullámmal szembeni védekezésért külön köszönetet mondott, hiszen "rendőrök, honvédek, tűzoltók, a katasztrófavédelem munkatársai és az önkéntesek együtt álltak helyt a gátakon".

Az egész világ és egész Magyarország láthatta, "mi komolyan gondoljuk, hogy minden magyar felelős minden magyarért" - fogalmazott a kormányfő.

A miniszterelnök azt mondta a végzősöknek, hivatásuk a bátrak hivatása, a bátrak pedig nem engedik, hogy félelmeik irányítsák őket. Hozzáfűzte, hogy a rendészeti hivatás a bátorságon kívül felkészültséget, fegyelmet, határozottságot, alázatot és segítőkészséget is követel. "Mától önökön is múlik, hogy olyan országban éljünk, ahol minden becsületes magyar ember biztonságban érezheti magát, biztonságban tudhatja szeretteit, saját értékeit és a közvagyont" - hívta fel az új tisztek figyelmét.

Orbán Viktor végül azt kérte tőlük, ragaszkodjanak állhatatosan az alaptörvényhez, az abból fakadó jogszabályokhoz, hazájukhoz, nemzetükhöz, és legyenek büszkék arra, hogy a rendészettudományi karon végeztek, és ezt a hivatást választották. Kérte azt is, hogy legyenek példamutatók és feddhetetlenek.

A 135 végzett hallgató a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt, a miniszterelnök és Pintér Sándor belügyminiszter, illetve a tábornoki kar jelenlétében tette le a tiszti esküt. A karról idén 85-en kerülnek a rendőrséghez - ők bűnügyi nyomozói, gazdaságvédelmi nyomozói, igazgatásrendészeti, illetve határrendészeti szakirányon végeztek -, a többi végzős a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Büntetés-végrehajtás és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tisztje lesz.

A tisztavatási ünnepség különlegessége, hogy az idén végzetteké az első olyan évfolyam a rendészettudományi karon, amely teljes egyetemi tanévet töltött el a működését 2012-ben megkezdő Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

Forrás: MTI


Karunk volt hallgatója nyerte el a Pro Scientia Aranyérmet

  • juhasz agnes orsolya2

Juhász Ágnes Orsolya r. hadnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának volt hallgatója kapta meg idén a Pro Scientia Aranyérmet. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kétévente ítéli oda a diáktudósok egyik legrangosabb elismerését, a Pro Scientia Aranyérmet. Az Aranyéremre pályázatot az nyújthat be, aki legalább egy ízben első helyezést nyert el valamely Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK). A díj odaítélésének feltétele továbbá a kiemelkedő tudományos tevékenység és a nyelvtudás is.

Juhász Ágnes Orsolya, a Mezőtúri Rendőrkapitányság fővizsgálója kétszer (2009-ben és 2013-ban) nyert első helyezést OTDK-n, 2009-ben megkapta a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának különdíját „A legértékesebb tudományos eredmény eléréséért”, hat tudományos közleménye és egy önálló könyve jelent meg, két középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, Németországban járt tanulmányúton, és emellett mind bűnügyi igazgatási alap-, mind pedig rendészeti vezető mestervégzettségét kitűnő eredménnyel szerezte meg a Rendészettudományi Karon.

Tekintettel arra, hogy tudományos és gyakorlati munkássága, valamint OTDK dolgozatai is szoros összefüggésben állnak a bűnmegelőzéssel, idén elnyerte a közigazgatási és igazságügyi miniszter különdíját is. A díjak átadására 2013 novemberében, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében kerül sor.

Gratulálunk az elismeréshez!

dr. Szilvásy György Péter r. százados


Az EBESz Szerb Missziójának látogatása

  • 1 435 244 100

A nemzeti kisebbségek rendészeti pályára lépésének támogatása érdekében az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Szerb Missziója együttműködik a magyar Belügyminisztériummal. A Misszió delegációjának tagjai a tanulmányi látogatásuk előkészítéseképpen jártak hazánkban, melynek során az Országos Rendőr-főkapitányság mellett a Rendészettudományi Kart is meglátogatták.

A delegációt Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Kar dékánja fogadta. Miután megismerkedtek az egyetemmel, meghallgatták dr. Verhóczki János r. ezredes, a Tanulmányi Osztály vezetőjének előadását „A nemzeti kisebbségek rendészeti pályára lépésének lehetőségei az RTK-n”’ címmel. Marton Éva végzős hallgatóval is beszélgettek a vendégek, aki megosztotta velük az elmúlt években szerzett tapasztalatait, és elmondta, milyen teendői vannak az Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesületben.

dr. univ. Kiss Rita
nemzetközi referens

Fotó: Szabó József


Oklevél-átadási ünnepség a Rendészettudományi Kar alap- és a mesterképzésben végzett levelezőseinek

  • 6 435 290 100

„Önök mindannyian hivatást választottak maguknak, nem álltak meg az alapképzésnél, hajtotta Önöket a tudásvágy. Ez nagyon dicséretes dolog” - mondta Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese a mesterképzéses hallgatók kibocsátóján.

„Úgy gondolom, hogy a képzés során megszerezték mindazon tudást, amiért intézményünket választották” - tette hozzá Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornok. Idén húszan szereztek oklevelet a négy féléves rendészeti vezető mesterszakon. A mesterképzés hallgatóinak oklevélátadási ünnepségét az alapképzés levelezőseinek kibocsátója követte, amelynek keretében hatvannyolc hallgató vehetett át diplomát. Közülük nyolcan bűnügyi nyomozói, négyen gazdaságvédelmi nyomozói, hatan pénzügynyomozói, tízen közrendvédelmi, tizenegyen közlekedésrendészeti, négyen vám- és jövedéki, hárman katasztrófavédelmi, tizenkilencen biztonsági és hárman büntetés-végrehajtási szakirányon végeztek. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese ünnepi beszédében elmondta, bízik benne, hogy a végzett hallgatók megtalálják számításukat a munka világában is, hiszen a jól képzett, szakszerűen eljáró, pontos, fegyelmezett munkaerő mindenhol nagy kincs, legyen ez bármilyen szervezet. A végzett hallgatók a diplomájukat Dr. habil. Kovács Gábor r. dandártábornoktól, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettesétől és Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornoktól, a Rendészettudományi Kar dékánjától vehették át.

Dr. Budaházi Árpád r. százados


Alapkiképzés a Rendészettudományi Karon

  • alapkikepzes2

2013. augusztus 22-én 237 fő lelkes hallgató vonult be a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karára, hogy megkezdjék felkészülésüket a rendvédelmi tiszté válás útján.

Az alapkiképzés 5 hetében szeptember 27-ig szoros napirendben a Kiképzési és Nevelési Osztály rendészeti kiképzői és gyakorlati oktatói, valamint 17 fő hallgatói kiképző gondoskodik az újoncok képzéséről.

A felvett hallgatók összesen 10 szakon, 11 szakaszba beosztva kezdték meg a rendőr-, pénzügyőr-, büntetés-végrehajtási, tűzoltó tisztté váláshoz vezető feladatok abszolválását.

2013. szeptember 2-től pedig további két szakasz civil szakirányú hallgató csatlakozik a 2013/2016. évfolyamhoz és kezdi meg tanulmányait a karon.

Lőrincz Kornél r. főhadnagy

  • alapkikepzes3
  • alapkikepzes4