Nemzetközi Intézet köszöntő

A Nemzetközi Intézet a biztonság – és védelempolitika, a nemzetközi kapcsolatok, a nemzetközi és európai intézményrendszer és a közszolgálat egyéb nemzetközi vonatkozásainak központi oktatási és kutatási egysége. A Nemzetközi Intézet általános irányítását a rektor a továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes útján gyakorolja. A Nemzetközi Intézet tevékenységének szakmai felügyeletében aktívan közreműködik a Külügyminisztérium is. Az Intézet egyik kiemelt feladata a diplomata képzés fejlesztése és a közszolgálati tisztviselők nemzetközi pályaorientációjának támogatása. Az Intézet ezeket a célokat az Államreform Operatív Program keretében, annak pénzügyi támogatásával valósítja meg.

Ismerkedjen meg központjaink és tanszékeink sokszínű tevékenységével. Bízunk abban, hogy közeljövőben képzéseink vagy kutatásaink révén kapcsolatba kerülhetünk Önnel.

Dr. Kis Norbert
Továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettes