Pótfelvételi eljárás 2014

 

   A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Nemzetközi Intézet gondozásában futó képzések közül az alábbi mesterképzésekre hirdetett pótfelvételi eljárást:
  - biztonság- és védelempolitikai mesterképzés, nappali munkarend, költségtérítéses finanszírozási forma
  - biztonság- és védelempolitikai mesterképzés, levelező munkarend, költségtérítéses finanszírozási forma
  - nemzetközi közszolgálati kapacsolatok mesterképzés, nappali munkarend, közszolgálati ösztöndíjas finanszírozási forma
  - nemzetközi közszolgálati kapacsolatok mesterképzés, levelező munkarend, költségtérítéses finanszírozási forma

   A felvételi keretszámokkal, követelményekkel kapcsolatos további információkat, valamint az egységes felsőoktatási pótfelvételi eljárással kapcsolatos teendőket megtalálják www.felvi.hu weboldalon.

   

   A pótfelvételi eljárás keretein belül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézete 2014. augusztus 25-én 8:00-tól tartja a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szakra, valamint a biztonság- és védelempolitikai mesterképzési szakra jelentkezők felvéltei/orientációs elbeszélgetését.
 

   A felvételi elbeszélgetés helyszíne:

   1083 Budapest, Ludovika tér 2. – NKE Ludovika kampusz 2. emelet 


   A megadott helyszínen a jelentkezőnek fél órával a vizsga megkezdése előtt meg kell jelennie! A kiküldött felvélti behívó levelet alaposan tanulmányozza át minden jelentkező, mert amennyiben a felvételi eljárás során önhibájából mulasztást követ el, a további vizsgákból és a döntésből kimarad, jelentkezése érvénytelenné válik. A felvételire a személyazonosság igazolására alkalmas okmányokat szíveskedjen magával hozni.


                                                                             

Kreditelismerési eljárás

 

   A mesterképzésre jelentkezőknek a felvétel feltétele – ha nem a képzési kimeneti követelmények 4. pontja szerinti képzésen végzett –, hogy az előzetes kreditelismerési eljárást lefolytassa, amihez be kell nyújtania a korábbi felsőfokú tanulmányait igazoló dokumentumokat (oklevél, leckekönyv teljes másolata, elismerendő tárgyak tematikája).

   A kreditelismerési eljáráshoz szükséges formanyomtatványok az oldal alján található linekeken letölthetik.

   A kitöltött kreditelismerési kérelmeket postai úton kell benyújtani a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézetének Titkárságára a 1581 Budapest, Pf.: 15. postacímre. A kreditelismerési kérelem postára adásának határideje: 2014. augusztus 19.


   A felvételi eljárás folyamatán belül a jelentkezőknek lehetőségük van a motivációs beszélgetéshez - a kreditelismerési kérelemmel közösen, postai úton - benyújtani olyan plusz dokumentumokat és igazolásokat, amelyeket a felvi.hu rendszere nem tud kezelni, de a szak szempontjából plusz tényezőnek számíthatnak. Ennek keretében benyújthatnak szakmai gyakorlati igazolásokat, tanulmányi versenyeken való részvételről szóló dokumentumokat, pályázatokkal, tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatos igazolásokat és minden más olyan dokumentumot, amelyet a jelentkező relevánsnak tart a szakra történő jelentkezés szempontjából.


A felvételi és orientációs beszélgetések főbb tartalmi elemei:

·         Személyes kompetenciák, a jelentkező szakmai irányultságának felmérése;

·         Szakmai és tanulmányi előzmények felmérése;

·         Általános tájékozottság az aktuális nemzetközi folyamatokról és állapotokról;

·         A jelentkezők által benyújtott plusz dokumentumokkal kapcsolatos információk.


   A felvételi elbeszélgetések szakonként értendőek, tehát a különböző munkarendre és finanszírozási formára történő jelentkezés esetén is egy felvételi elbeszélgetésre kerül sor, míg a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szakra, valamint a biztonság- és védelempolitikai mesterképézsi szakra történő egyidejű jelentkezés esetén két különálló felvételi elbeszélgetés kerül megtartásra.

   

   A felvételivel kapcsolatos további információk megtalálhatóak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján a http://uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok_-dokumentumok/hallgatoi-kovetelmenyrendszer oldalon, a 2014. február 22-től hatályos Felvételi Szabályzatban.

                                                                       


Felvételi eljárás 2014

 

   A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézete 2014. június 30. és július 4. között tartja a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szakra, valamint a biztonság- és védelempolitikai mesterképzési szakra jelentkezők felvéltei/orientációs elbeszélgetését.
A felvételi elbeszélgetés személyre szabott pontos időpontját a Nemzetközi Intézet Titkársága a felvételi behívólevelekben megküldte a jelentkezők részére.


A felvételi elbeszélgetés helyszíne:

   1083 Budapest, Ludovika tér 2. – NKE Ludovika kampusz 2. emelet 


   A megadott helyszínen a jelentkezőnek fél órával a vizsga megkezdése előtt meg kell jelennie! A kiküldött felvélti behívó levelet alaposan tanulmányozza át minden jelentkező, mert amennyiben a felvételi eljárás során önhibájából mulasztást követ el, a további vizsgákból és a döntésből kimarad, jelentkezése érvénytelenné válik. A felvételire a személyazonosság igazolására alkalmas okmányokat szíveskedjen magával hozni.


                                                                           

Kreditelismerési eljárás

 

   A mesterképzésre jelentkezőnek a felvétel feltétele – ha nem a képzési kimeneti követelmények 4. pontja szerinti képzésen végzett –, hogy az előzetes kreditelismerési eljárást lefolytassa, amihez be kell nyújtania a korábbi felsőfokú tanulmányait igazoló dokumentumokat (oklevél, leckekönyv teljes másolata, elismerendő tárgyak tematikája).

   A kreditelismerési eljáráshoz szükséges formanyomtatványok az oldal alján található linekeken letölthetik.

   A kitöltött kreditelismerési kérelmeket postai úton kell benyújtani a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézetének Titkárságára a 1581 Budapest, Pf.: 15. postacímre. A kreditelismerési kérelem postára adásának határideje: 2014. június 10.


   A felvételi eljárás folyamatán belül a jelentkezőknek lehetőségük van a motivációs beszélgetéshez - a kreditelismerési kérelemmel közösen, postai úton - benyújtani olyan plusz dokumentumokat és igazolásokat, amelyeket a felvi.hu rendszere nem tud kezelni, de a szak szempontjából plusz tényezőnek számíthatnak. Ennek keretében benyújthatnak szakmai gyakorlati igazolásokat, tanulmányi versenyeken való részvételről szóló dokumentumokat, pályázatokkal, tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatos igazolásokat és minden más olyan dokumentumot, amelyet a jelentkező relevánsnak tart a szakra történő jelentkezés szempontjából.


A felvételi és orientációs beszélgetések főbb tartalmi elemei:

·         Személyes kompetenciák, a jelentkező szakmai irányultságának felmérése;

·         Szakmai és tanulmányi előzmények felmérése;

·         Általános tájékozottság az aktuális nemzetközi folyamatokról és állapotokról;

·         A jelentkezők által benyújtott plusz dokumentumokkal kapcsolatos információk.


   A felvételi elbeszélgetések szakonként értendőek, tehát a különböző munkarendre és finanszírozási formára történő jelentkezés esetén is egy felvételi elbeszélgetésre kerül sor, míg a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szakra, valamint a biztonság- és védelempolitikai mesterképézsi szakra történő egyidejű jelentkezés esetén két különálló felvételi elbeszélgetés kerül megtartásra.

   

   A felvételivel kapcsolatos további információk megtalálhatóak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapján a http://uni-nke.hu/egyetem/szabalyzatok_-dokumentumok/hallgatoi-kovetelmenyrendszer oldalon, a 2014. február 22-től hatályos Felvételi Szabályzatban.

  • Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterkepzes - kreditelismerési kérelem
  • Fájl letöltése
  • Biztonság- és védelempolitikai mesterképzes - kreditelismerési kérelem
  • Fájl letöltése