A Nemzetközi Kapcsolatok és Biztonsági Tanulmányok Tanszék
                                         Aktuális hírek


 
                                                  

EU FRONTIERS STUDENT PAPER SERIES

                  CALL FOR PAPERS

 

The Center for EU Enlargement Studies (CENS) initiated the “EU Frontiers Student Paper Series” as an online platform specifically geared towards students and young experts of European foreign policy. As a policy research institution, the Center for EU Enlargement Studies is dedicated to contributing to the debate on the future of a “Wider Europe” by exploring the effects and lessons of previous EU enlargements, assessing the developments concerning enlargement policy in the Western Balkans and Turkey, as well as the neighborhood policy towards the European Union’s Eastern neighborhood.

 In the “EU Frontiers Student Paper Series,” we welcome papers that suit the Center’s research profile, specifically European enlargement and neighborhood policy vis-à-vis the Western Balkans, the Eastern neighborhood and Turkey; as well as works that deal with the lessons of previous enlargements.

 We invite interested graduate and postgraduate students without age limitation, as well as early career experts not older than 30 years of age to send a 300 word abstract and a CV until April 22, 2014. Selected candidates will be invited to submit a 4000-6000 word paper until May 31, 2014.

 For more information about CENS and the “EU Frontiers Student Paper Series”, please consult our website at https://cens.ceu.hu/ and https://cens.ceu.hu/studentpaperseries

 Should you have any questions, feel free to contact us!

 Contact person: Hana Semanic, Research assistant, CENS

E-mail: semanich@ceu.hu

                                                             

  A biztonság globális és oszthatatlan

 Beszámoló a NATO Partnerség 2014 konferenciáról

 
  • dsc 0479
  • dsc 0478
  • dsc 0476
  • dsc 0471
  • dsc 0462
  • dsc 0455
  • dsc 0434
  • dsc 0431
  • dsc 0407
  • dsc 0410
  • dsc 0392
  • dsc 0391
  • dsc 0389
 • Előző
 • Következő

A jövő biztonsági kihívásai globális működést igényelnek, így a NATO számára még fontosabbak lesznek partnerségi kapcsolatai. Ezt hangsúlyozta több felszólaló szerdán, a Nemzetközi Intézet  Nemzetközis és Biztonsági Tanulmányok A partnerségi programok múltja, jelene és jövője címmel megrendezett NATO-konferenciáján.

Iklódy Gábor egykori NATO-főtitkárhelyettes kifejtette: a partnerségek önmagukban nem célt, hanem eszközt jelentenek a NATO számára ahhoz, hogy a saját érdekeit hatékonyabban meg tudja valósítani a védelme, valamint a válságkezelés terén. A partneri kapcsolatok hozzásegítik a NATO-t ahhoz is,hogy mint szövetség jobban be tudjon ágyazódni egy hatékonyan együttműködő nemzetközi környezetbe. Napjainkban a 28 tagállamból álló NATO-nak szervezetten 41 ország a partnere, így a NATO közösségének 69 ország része, amely több mint a világ egyharmada. Ezen keresztül a NATO széles körben tudja alakítani saját környezetét.

A nagykövet szerint a hagyományos biztonsági kihívások területén is fontosak voltak a partnerségi kapcsolatok, amelyek az új kihívások megjelenésével még inkább felértékelődnek. A védelemben sokkal nagyobb szerepet kap a megelőzés, ez pedig csak szoros és kiterjedt partnerségben tud igazán hatékonyan működni.

A hagyományos biztonsági kihívások területén két szempontból van kiemelt szerepük a partnerországoknak. Az egyik, hogy így a "biztonság terheit még több vállra lehet szétosztani". Ez különösen fontos a mostani válsággal terhelt időszakban, amely a tagállamok védelmi költségvetéseit is nagyban érintette. Iklódy Gábor elmondta, hogy az egyes műveletekben például rengeteg partnerország legalább olyan mértékű, sok esetben még nagyobb hozzájárulást is nyújt, mint egyes NATO-tagállamok.

Szintén a műveletek szempontjából fontos, hogy a partneri támogatások nagyban segítik a szövetség műveleteinek legitimációját is. A műveleteknél ugyanis elengedhetetlen a világos nemzetközi felhatalmazás, hogy világos stratégia alapján járjon el a szövetség, legyen a feladatnak regionális támogatottsága. Ennek kapcsán példaként emelte ki a NATO 2014 utáni afganisztáni Resolute Support elnevezésű műveletét - ugyanis mint mondta - ahhoz, hogy az Afganisztánban elért eredményeket stabilizálni lehessen, ahhoz rendkívül fontos, hogy a régióban támogassák.

Iklódy Gábor kitért arra is, hogy a NATO nemcsak országokkal, hanem különböző nemzetközi szervezetekkel - például Európai Unió, Afrikai Unió, ENSZ - is együttműködik. Elmondta továbbá, hogy a NATO-ban folyamatosan elemzik, milyen formában érdemes a partnerségeket fejleszteni.

Fucsku Sándor vezérőrnagy, Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának parancsnoka - aki korábban törzsfőnök-helyettesként a NATO partnerségekért felelt - előadásában részletesen bemutatta a NATO partnerségi formációit. Ezek közül az egyik legismertebb és "legjobban működő" az 1994-ben indult Partnerség a békéért (Pfp) program. 12 egykori Pfp-tag lett később a szövetség teljes jogú tagja, köztük Magyarország is.

További NATO partneri keretek még a Mediterrán dialógus, az Isztambuli együttműködési kezdeményezés, valamint a Globális partnerség. Ezeken felül speciális kétoldalú együttműködések vannak még a NATO és Grúzia, Ukrajna, valamint Oroszország között. Ezekről az együttműködésekről a konferencia további részében részletes előadások is elhangzottak.

Fucsku Sándor elmondta: a NATO és Oroszország együttműködése hat területen jelentős: a terrorizmus, valamint a kalózkodás elleni harc, a tengeri mentések, kutatások és információs látogatások, a rakétavédelem - amelyben legkevésbé van egyetértés -, továbbá a logisztika területén. Utóbbi azért is jelentős, mert az afganisztáni művelethez szükséges eszközök és csapatok mozgatásának, illetve az ISAF erők kivonásának északi útvonalát is Oroszország biztosítja.

Ukrajnával az országban kitört válság kitörése óta is folyamatos az együttműködés, azonban az észak-atlanti szövetség tagállamainak külügyminiszterei kedden Brüsszelben úgy döntöttek: a NATO Oroszországgal felfüggeszt minden gyakorlati polgári és katonai együttműködést. Fucsku Sándor azonban hozzátette, ez már nem az első alkalom, a közelmúltban az orosz-grúz katonai konfliktus idején is egy évre befagyasztották a NATO-orosz kapcsolatokat.

Fucsku Sándor úgy véli, hogy a NATO műveleteiben és a szövetségben továbbra is nagy szükség van a partnerországokra. Ugyanakkor azt is elmondta, lehet, hogy nem a jelenlegi NATO formációk révén, hanem az adott feladatokhoz rendelten kell kialakítani a partnerségi együttműködést.

Szenes Zoltán, a konferenciát szervező Nemzetközi Kapcsolatok és Biztonsági Tanulmányok Tanszék vezetője kiemelte: a partnerség a NATO egyik sikertörténete. A partnerség logikája azon alapszik, hogy a biztonság globális és oszthatatlan. Ehhez a globális kihíváshoz globális partnerek, együttműködő felek kellenek, globálisan kell működni. A NATO új stratégiai koncepciójának is egyik fő feladata a biztonsági közösség, a partnerség építése.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrendezett konferencián képviseltette magát a budapesti amerikai és orosz nagykövetség is, de jelen volt Szegő László dandártábornok, a köztársasági elnök szárnysegédje is. (MTI)

                                                                     


MEGHÍVÓ KONFERENCIÁRA

 
  • nato meghivo
                                                  


Egy békésebb világ eszközei - könyvbemutató

 

     2014. március 20-án, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudós Kávézójában került sor az N. Rózsa Erzsébet és Péczeli Anna által szerkesztett, Egy békésebb világ eszközei c. kötet bemutatójára. A könyvbemutatót a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézete szervezte, a bemutató házigazdája Dr. Szenes Zoltán egyetemi tanár, az NKE NI Nemzetközi Kapcsolatok és Biztonsági Tanulmányok Tanszék tanszékvezetője volt.

egy bekesebb vilag eszkozei kep 140331

A könyv szerzői a Magyar Külügyi Intézet, a Külügyminisztérium, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, és a Stratégiai Védelmi Kutató Intézet szakértői, munkatársai. A kötetet Király András, a Magyar Külügyi Intézet igazgatója, és Gazdag Ferenc egyetemi tanár mutatták be, méltatva a két szerkesztő, illetve több mint tucatnyi szerző teljesítményét.

Király András a könyv megszületésének körülményeiről beszélt, valamint kiemelte, hogy hiánypótló a fegyverzetellenőrzéssel, fegyverzetkorlátozással kapcsolatos szakirodalom terén. A kötet címe jól illusztrálja, hogy a leszerelés, illetve a fegyverzetkorlátozás eszközei egy békésebb világ felé mutatnak.

   Gazdag Ferenc egyetemi tanár kiemelte, hogy a kötet tankönyvként és kézikönyvként is jól használható, valamint a kötet egyes fejezetei azonos rendszerben tekintik át a nukleáris, vegyi, biológiai, és hagyományos fegyverek és fegyverrendszerek illetve a rakéták /rakétatechnológiák korlátozásával és leszerelésével kapcsolatos nemzetközi szabályozásokat, egyezményeket, erőfeszítéseket.

     Szenes Zoltán egyetemi tanár szintén a kötet hiánypótló jellegét hangsúlyozta, valamint a könyv oktatásban betöltött szerepéről beszélt. Kiemelte, hogy a biztonság- és védelempolitikai szakokon – alap- és mesterszakon egyaránt – több tantárgyhoz is kapcsolódó jól használható tankönyv született, amely szigorlatokra és államvizsgára való felkészülést is nagyban megkönnyíti a hallgatók számára.

                                     

Magyar-osztrák együttműködés az EU biztonsági kultúrájához

 

Oktatók, doktoranduszok és biztonság- és védelempolitikai mesterhallgatók (összesen 20 fő) képviselték a NKE Nemzetközi Intézetének Nemzetközi Kapcsolatok és Biztonsági Tanulmányok Tanszékét az EU Biztonsági és Védelmi Akadémiájának (European Security and Defence College – ESDC) bécsi képzésén.

med 4452

A februárban tartott négy napos intenzív oktatás célja az volt, hogy gyakorlati oldalról is betekintést nyújtson a több mint 20 országból érkezett csaknem 80 résztvevőnek az uniós biztonság- és védelempolitikába (Common Security and Defence Policy – CSDP), elősegítse a civil-katonai együttműködést, és hozzájáruljon az európai biztonsági kultúra fejlődéséhez. Külön hangsúlyt fektettek a nemzetközi résztvevők közti együttműködés fontosságára, amihez a vendéglátó, Ausztria Nemzeti Védelmi Akadémiája színvonalas programokkal járult hozzá.
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a vendéglátó intézmény közötti hosszú távra szóló oktatási és tudományos együttműködési megállapodást írtak alá, amelynek keretében az elkövetkező években a két fél közösen szervezett képzésekkel is részt vesz  az EU Biztonsági és Védelmi Akadémiájának képzési programjaiban.