Nemzetközi Jogi és Európai Jogi Tanszék

                                          Munkatársak

 
marjan php

Dr. Marján Attila, habilitált egyetemi docens, tanszékvezető

Tel.:36-1-432-9000 HM:20-150

E-mail:marjan.attila@uni-nke.hu

Oktatói-kutatói terület:
Nemzetközi politikai gazdaságtan
Európai uniós ismeretek
Geopolitika

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet, habilitált egyetemi docens

Tel.: 36-1-432-9059 HM:29-106

E-mail: 

Oktatói-kutatói terület:
Nemzetközi közjog
Az Európai Unió jogrendje és intézményrendszere
Az egyén jogi helyzete az Európai Unióban
Kisebbségvédelem.


Dr. Vízi Balázs, egyetemi docens

Tel.: 36-1-432-9000 HM:20-150

E-mail:

Oktatói-kutatói terület:
Kisebbségi jogok védelme Európában
Olasz közigazgatási reform
Nem területi alapú autonómiák Európában


Dr. Tóth Norbert, adjunktus

Tel.: 36-1-432-9000 HM:20-150

E-mail: 

Oktatói-kutatói terület:
Emberi jogok,
Kisebbségi jog
Európai Unió jogrendszer


Dr. Csapó Zsuzsanna, adjunktus

Tel.: 36-1-432-9000 HM:20-150

E-mail:

Oktatói-kutatói terület:
Nemzetközi jog
Humanitárius nemzetközi jog
Azegyén aktív és passzív nemzetközi jogalanyisága (emberi jogok, nemzetközibüntetőjog)
Nemzetközi viták rendezése

 

Dr. Borók György, tanársegéd

Tel.: 36-1-432-9000 HM:20-150

E-mail:

Oktatói-kutatói terület:
Európai integráció története
Nemzetközi szerződéskötési és tárgyalási technikák


Dr. Stelbaczky Tibor, tudományos főmunkatárs

Tel.: 36-1-432-9000 HM:20-150

E-mail: tibor.stelbaczky@mfa.gov.hu

Oktatói-kutatói terület:
Az Európai Unió és magyar szervek kapcsolatrendszere
Az EU közigazgatási szabályrendszere


Dr. Mocsáry Péter, tudományos főmunkatárs

Tel.: 36-1-432-9000 HM:20-150

E-mail: pmocsary@mfa.gov.hu

Oktatói-kutatói terület:
Az EU-ban való nemzeti érdekérvényesítés
EU pályázati ismeretek


Volenszky Hajnalka, előadó

Iroda: Ménesi út; Kollégiumi Épület 103/A.

Tel.: 36-1-432-9000 HM:20-150

E-mail: volenszky.hajnalka@uni-nke.hu