A Tanszék oktatói és kutatói tevékenysége az Európai Unió, a nemzetközi kapcsolatok, szervezetek illetve a nemzetközi jog területeire fókuszál. Az Európai Unió politikai, gazdasági és szakpolitikai kérdései, az Európai Unió intézmény- és jogrendszere, a jogharmonizáció kérdésköre megkülönböztetett figyelemben részesül az oktatási és kutatási tevékenységben. További hangsúlyos terület az emberi és a kisebbségi jogok nemzetközi védelme, a diplomáciai és konzuli kapcsolatok gyakorlata és joga. A Tanszék felel a Közigazgatás-tudományi Kar alap- és mester szintű képzései rá vonatkozó részének szakmai irányításáért, a rá vonatkozó tantárgyak oktatásáért valamint a nemzetközi jogi és európai tanulmányokkal kapcsolatos kutatásokért. A Közigazgatás-tudományi Kar Doktori Iskolájában folyó képzésben a Tanszék oktatói aktívan részt vesznek. A Tanszéken több Tudományos Diákkör működik, amelyek munkájában a Tanszék oktatói is részt vesznek.


A Tanszéken két kutatócsoport működik: Európai Tanulmányok Kutatócsoport és az Emberi Jogi Kutatócsoport. A Tanszék oktatója egyszerre több tanszéki kutatócsoport tagja is lehet. Az Európai Tanulmányok Kutatócsoport az Európai Unióhoz kapcsolódó gazdasági, politikai, jogi és szakpolitikai területeken összefogja és irányítja a kutatómunkát, kutatási pályázatokat kezdeményez, és lehetőségei szerint segíti a hallgatók bekapcsolódását a tudományos munkába. Az Emberi Jogi Kutatócsoport az emberi jogok, kisebbségi jogok, migrációs kutatások területén összefogja és irányítja a kutatómunkát, kutatási pályázatokat kezdeményez, és lehetőségei szerint segíti a hallgatók bekapcsolódását a tudományos munkába, valamint szakmai szempontok szerint gondozza az emberi jogi tárgyú oktatás és képzés Nemzetközi Intézetet érintő részét. A Nemzetközi Intézet keretei között irányítja és elvégzi az Európai Unióra vonatkozó (European studies) oktatási és képzési feladatokat a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő átfogó és interdiszciplináris jelleggel (jog, szakpolitikai kérdések, gazdaság, történelem, geopolitika, intézménypolitika).


Marján Attila

tanszékvezető