Nemzetközi Kapcsolatok és Biztonsági Tanulmányok Tanszék

 

A Nemzetközi Kapcsolatok és Biztonsági Tanulmányok Tanszék jogelődje a Biztonsági Tanulmányok Tanszék 1996-ban jött létre. Az első biztonság- és védelempolitika szakos hallgatók 1997-ben kezdték meg tanulmányukat és 2000-ben vehették kézbe diplomájukat. A képzés azóta is évről évre újabb hallgatókkal indul és jelenleg is folyik mind BSc, mind MSc képzési formában. A szintén a Tanszék gondozása alá tartozó nemzetközi tanulmányok szakon 2010-ben indítottuk el a képzést BSc szinten, valamint 2012-ben kerül elindításra a nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak.

A Tanszék gondozásában fut a Biztonság- és védelempolitikai szak és a Nemzetközi tanulmányok szak. A Tanszék munkatársai hajtják végre a képzési feladatok keretében a hallgatók oktatását, a szak fenntartását és annak eredményes fejlesztését.

Az alap- és mester szintű képzések szakmai irányítása mellett a Tanszék fontos feladata a biztonsági tanulmányok és a biztonságpolitika alapfogalmainak és értékeinek közvetítése, oktatása a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közös modul tárgyaként, valamint a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar valamennyi képzési formájában.

Az egyes oktatási programok és a tantárgyblokkok képzési céljainak és belső tartalmának jóváhagyása a tanszéki értekezlet feladata. A szakért felelős oktatók irányításával a tantárgyfelelősök terjesztik be tantárgyfejlesztési célból a részletes képzési programokat. Az oktatás színvonalának fenntartása érdekében és a minőségbiztosítás garantálására oktatóink folyamatosan bővítik az oktatásban átadható ismeretkörüket saját szakterületükön.

A Tanszék kiemelt feladata a hazai védelmi és külügyi szféra igényeit figyelembe vevő saját kutatási főirányok meghatározása, valamint együttműködés a hazai és külföldi partnerintézetekkel, kutatókkal az információcsere és a tudományos kutatások területén. Az oktatók és a hallgatók különféle kutatási projectekben, tudományos munkákban vesznek részt, amelyekben elmélyítik saját tudásanyagukat és előremozdítják a tudományterületet.

Az EU- és NATO tanulmányok oktatása mellett a biztonságelméletek, a védelempolitika, a stratégia valamint egyetemi közös tárgyak közül a biztonságpolitikát és az EU ismereteket is oktatjuk.


Dr. Szenes Zoltán

tanszékvezető