Biztonság- és védelempolitikai alapszak

 

A biztonság- és védelempolitika szak alapvető célja az, hogy olyan átfogó és alapozó ismereteket nyújtson a hallgatóknak, amelyek birtokában sikeresen tudják teljesíteni az alapszakot, és stabil bázist nyújtson a következő fokozat, a mesterképzés folyamatához.

A képzés alapvetően nemzetvédelmi, katonai és biztonsági területeken folyik. Az intézmény célja az, hogy olyan ismeretekkel rendelkező szakértőket képezzen, akik el tudják látni a védelmi szektor különböző területeinek működtetését. A képzés alatt a hallgatók megtanulják, hogyan elemezzék és értékeljék a biztonságpolitikai és védelmi kérdésekben felmerülő szakmai problémákat, hogyan teremtsék meg a szervezeti feltételeket. Elsajátítják a nemzetközi szervezetek válság- és konfliktuskezelésének hatékony módszereit és a felmerülő szituációkban való szerepvállalást. Képessé válnak a védelmi tervezésre és a fegyveres erők államigazgatási, védelmi igazgatási és közigazgatási feladatainak ellátására.

A hallgatóktól elvárt kompetenciák közé tartoznak, a korszerű természettudományi és történelmi ismeretek, az alapvető gazdasági mechanizmusok megértése, a politika, a politikai kultúra és jelenségek naprakész ismerete és nem utolsó sorban a jogi környezet, a vezetési és szervezési képességek, a modern információs és informatikai ismeretek, de mind a szóbeli és írásbeli kommunikációs képességek megléte. Természetesen ezeket a szerteágazó kompetenciákat nem követeli meg a jelentkezőktől az intézmény, túlnyomó részük a képzés alatt elsajátítható és megismerhető.

A képzés része a szakmai gyakorlat is, amelyet a nappali tagozatos hallgatóknak kell elvégezniük.

Az alapszintű képzés elvégzésének a feltétele legalább két idegen nyelvből államilag elismert, középfokú C típusú nyelvvizsgát, vagy egy idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú nyelvviszgát jelöl meg, de a rendszeres nemzetközi együttműködéshez kapcsolódó gyakorlati feladatok ellátása során fontos a stabil nyelvismeret, idegen nyelvi kommunikációs készség fenntartása.

Az alapszinten megszerezhető szakképzettség megnevezése: biztonság- és védelempolitikai szakreferens

Az alapszakon végzettek folytathatják tanulmányaikat a mesterképzés folyamatában, vagy elhelyezkedhetnek Magyarország regionális, megyei szintű vagy helyi igazgatási szervezeteinél, illetve a biztonságpolitika területén képesek különböző alapfeladatok ellátására. Alkalmazásukra állami közigazgatási szerveknél, a Magyar Honvédségnél, illetve nemzetközi szervezetekben (NATO, EU) is sor kerülhet.