Stratégiai Védelmi Kutató Központ

A Stratégiai Védelmi Kutató Központ (SVKK) az 1992-ben alapított Stratégiai és Védelmi Kutatóintézet jogutódjaként működik. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen belül 2007 óta, majd 2012-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar önálló kutató központja. Jelenleg az egyetlen állami finanszírozású, biztonságpolitikával foglalkozó kutatóintézet Magyarországon. A magyar biztonság- és védelempolitikai döntések előkészítésének érdekében stratégiai, biztonság-, védelem- és katonapolitikai kutatásokat folytat, elemzéseket és értékeléseket készít. Nemzetközi biztonsági kutatócsoportja az európai biztonsági architektúra fejlődését, a kelet-közép-európai biztonság fejleményeit, a posztszovjet régiót, a magyar biztonságpolitikát és a terrorizmust, míg stratégiai és védelmi kutatócsoportja a fegyveres erők demokratikus ellenőrzésének alakulását, a társadalom és a haderő kapcsolatát, valamint a honvédség szervezeti és strukturális kérdéseit vizsgálja.

Munkatársai nemzetközi kapcsolatokat és biztonságpolitikát oktatnak több hazai felsőoktatási intézményben is, s gyakran kommentálják a nemzetközi és a magyar biztonságpolitika eseményeit a médiában.Az intézet háttéranyagokat és elemzéseket készít a Honvédelmi Minisztérium, a Külügyminisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal részére, és tanácsadó szerepben részese a stratégiai dokumentumok előkészítésének. Bár személyi állománya nem nevezhető nagynak, kiterjedt kapcsolatrendszert épített ki külsős kutatókkal, amelyre kutatási programjainak végrehajtásakor támaszkodhat. Számos külföldi partnerintézettel működik együtt, különösen a kelet-közép-európai régióban, és több nemzetközi kutatási projektben vesz részt.

Az intézet több formában is publikálja kutatási eredményeit. Kiadványainak egy része – mint például az évi tíz alkalommal megjelenő folyóirata, a Nemzet és Biztonság – az érdeklődő nagyközönséget célozza meg, míg más részüket a szakértői és igazgatási körnek szánja.  Rendszeresen közread dokumentumköteteket és szöveggyűjteményeket is a magyar biztonságpolitika, a NATO, az Európai Unió alapdokumentumaival. Immár két kiadást is megért Biztonságpolitika című tankönyvét széles körben használják a magyar felsőoktatásban. Az SVKK olyan fontos kézikönyvek magyar változatát adta ki, mint a NATO Kézikönyv vagy az UNIDIR kézikönyve a fegyverzetkorlátozásról és leszerelésről, és rendre publikál monográfiákat a biztonságpolitika kérdéseiről. Gondozásában jelenik meg a Védelmi Tanulmányok sorozat, melyben eddig 61 tanulmány látott napvilágot, az Elemzések sorozat pedig a döntéshozókat tájékoztatja rövid formában az aktuális problémákról.


A Központ elérhetősége:

 1083 Bp,Ludovika tér 2., II.emelet, 250. terem.

Tel.+36-1-432-90-92

Fax: +36-1-432-90-58

Fax:HM:29-916

E-mail: 

Bővebb információért látogasson el a Központ honlapjára vagy Facebook oldalunkra, illetve a Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemle honlapjáraés Facebook oldalára!

A Stratégiai Védelmi Kutatóközpont szakmai gyakornoki programot is működtet, melynek részletei a Központ honlapján érhetők el!


Dr. Tálas Péter

központvezető