Gyakornoki program

 
 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontja 2013. január 1-jétől 3-6 hónap időtartamra szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít MSc és PhD hallgatók részére az alábbi feltételekkel:
 
-         a gyakornok heti 16 órában vesz részt a Központ munkájában, kötetlen munkabeosztásban az SVKK székhelyén (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.), illetve bizonyos feladatkörök ellátása során távmunka keretében;
 
-         a gyakornoki program térítésmentes;
 
-         a részvétel feltétele mesterképzésben (MSc) a megkezdett 2. szemeszter, doktori képzésben a Központ folyamatban lévő kutatásaihoz közvetlenül kapcsolódó téma;
 
-         a gyakornoki programban egyidejűleg – a Központ kapacitásait szem előtt tartva – maximum 2 fő MSc és 2 fő PhD hallgató vehet részt. Egyedi megállapodás esetén a Központ külföldi gyakornokot is fogadhat, mely esetben a gyakornoki munkavégzés nyelve az angol.
 
-         a gyakornok tevékenysége illeszkedik az SVKK által meghirdetett kutatási témákhoz;
 
-         a gyakornok megfelel a gyakorlat minimum-kompetenciáinak:
 
o       a magyar nyelv és helyesírás szabályainak kifogástalan ismerete;
 
o       a kutatási témájához kapcsolódó nyelvismeret és szakismeret (ld. lejjebb);
 
o       az MS Office (Word, Excel, Powerpoint programok) felhasználói szintű ismerete.
 
A gyakornoki program célja, hogy a releváns témakörök iránt érdeklődő egyetemi hallgatók, doktoranduszok és frissen végzett fiatal kutatók új gyakorlati és szakmai ismereteket sajátítsanak el, továbbfejlesszék, valamint a gyakorlatban alkalmazzák analitikus készségüket és bővítsék publikációs profiljukat. A program minden esetben figyelembe veszi a gyakornok előképzettségét és kompetenciáit, és azoknak megfelelő feladatokat szab a szakmai fejlődés lehetőségének biztosításával.
 
A gyakornoki programot elsősorban olyan társadalomtudományi, jogi, közgazdasági, jelenkori történeti, diplomáciai, kommunikációs vagy marketing területen tanuló hallgatók számára ajánljuk, akik érdeklődnek a nemzetközi kapcsolatok, a nemzeti és nemzetközi biztonság folyamatai, az intézményesült biztonság- és védelempolitika (NATO, EU, EBESZ, ENSZ) aktuális kérdései, valamint közéleti kérdések és folyamatok iránt.
 
Választható kutatási témák:
 
o       Európai védelempolitika: nemzeti védelmi reformok, képességfejlesztés, válságkezelés
 
§        Minimum-kompetencia: angol felsőfok és szakirányú nyelvismeret, előny: francia, német, spanyol, olasz nyelv ismerete
 
o       NATO: transzformáció, műveletek, partnerségi programok
 
§        Minimum-kompetencia: angol felsőfok és szakirányú nyelvismeret, előny: orosz, francia nyelv ismerete
 
o       Geopolitika: az Egyesült Államok és Kína geostratégiája, EU geopolitika, BRIC- és MIST-országok
 
§        Minimum-kompetencia: angol felsőfok és szakirányú nyelvismeret, előny: orosz, kínai, portugál, török nyelv ismerete
 
o       Közép-Európa és magyar védelempolitika: a Magyar Honvédség tevékenysége, haderő-modernizáció, nemzetközi együttműködés és műveletek, Visegrádi Négyek
 
§        Minimum-kompetencia: angol és egy regionális nyelv középfok, előny: német, orosz, további regionális nyelv ismerete
 
o       Észak-Afrika, Közel- és Közép-Kelet: országspecifikus témák (Egyiptom, Líbia, Szíria, Irak, Törökország, Irán, Afganisztán), „Arab Tavasz”
 
§        Minimum-kompetencia: angol felsőfok, előny: arab, török perzsa nyelv ismerete
 
o       Dél- és Kelet-Ázsia
 
§        Minimum-kompetencia: angol felsőfok, előny: regionális nyelv ismerete
 
o       Nemzeti és etnikai konfliktusok: nemzeti kisebbségek, etnikai konfliktusok, kisebbségvédelem, migrációs és integrációs konfliktusok
 
§        Minimum-kompetencia: angol felsőfok, előny: egy témaspecifikus (helyi) nyelv ismerete
 
o       Nemzetközi terrorizmus: módszertan, trendek és országspecifikus jellemzők, szervezetek elemzése
 
§        Minimum-kompetencia: angol felsőfok és szakirányú alapismeretek
 
A gyakornok tevékenysége:
 
A gyakornoki időszak alatt a gyakornok megismeri az SVKK működését, szakmai kapcsolati hálóját; részt vállalhat a Központ által végzett elemző munkában; módszertani képzést kap; valamint témaspecifikus forrásokat ismer meg. A gyakornoki program résztvevői aktívan részt vesznek a Központ kutatási projektjeinek előkészítésében és lebonyolításában; kutatásokat folytatnak, háttértanulmányokat készítenek, sajtófigyelést végeznek,konferenciákon és a Központ rendezvényein vesznek részt, adatbázisokat készítenek.
 
A program végén intézetünk szakmai gyakorlati igazolást állít ki a gyakornok részére, melyben feltüntetjük és értékeljük a gyakorlati időszak során végzett feladatokat.
 
Kiemelkedő szakmai színvonalú kutatási tevékenység esetén az SVKK publikációs lehetőséget biztosíthat az alábbi formákban:
 
-         online megjelenést együttműködő partnere, a www.biztonsagpolitika.hu – Biztonságpolitika Portál weboldalán (ISSN 2062-4379) (a Biztonságpolitika Portál publikációs követelményeinek való megfelelés esetén)
 
-         online megjelenést az SVKK Elemzések időszaki kiadványban (ISSN 2063-4862)
 
-         nyomtatott megjelenést a Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemlében (ISSN 1789-5286)
 
A szakmai gyakorlatra történő jelentkezés az alábbiak svkk@uni-nke.hu címre történő elküldésével történik:
 
-         A pályázó fényképes szakmai önéletrajza (melyben egyértelműen feltünteti nyelvismeretét);
 
-         Maximum negyed oldalas motivációs levél a fenti kutatási témák egyikéhez kapcsolódó kutatási terület és/vagy érdeklődési kör egyértelmű megjelölésével;
 
-         Egy korábbi, elemző típusú bármilyen írásmű (cikk, évfolyamdolgozat).
 
Munkatársaink a jelentkezési határidőt követően 10 munkanapon belül elbírálják a jelentkezéseket és értesítik a jelentkezőket. A szakmai gyakorlatra történő jelentkezés kompetitív szellemben történik, melynek során a Központ kapacitásait és a jelentkezők kompetenciáit egyaránt figyelembe vesszük.
 
További információ: svkk@uni-nke.hu
Jelentkezési határidő: 2012. december 31.