Újraindult és megújult a Nemzet és Biztonság


A 2008-ban a Honvédelmi Minisztérium által alapított, majd a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által kiadott Nemzet és Biztonság – Biztonságpolitikai Szemle megjelenése 2012, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem integrációval történő létrehozása óta a kiadói háttér átalakulása miatt szünetelt. Az új kiadói feltételrendszer megteremtésével azonban a folyóirat 2014 elejétől megújult rendszerességgel és formában újraindult – a megszokott szerkesztői háttérrel és megszokott magas szakmai színvonalon. A megújulás egyik eleme, hogy a folyóiratunk külső megjelenése tükrözni fogja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadványainak jellemzőit, továbbá, hogy a Nemzet és Biztonságból évente 6 magyar és 2 angol nyelvű lapszámot jelentetünk meg. A magyar lapszámok terjedelme ugyanakkor kibővül, másfélszeresére nő, így a megszokott szakmai rovatok – a Biztonságpolitika és a Védelempolitika – nagyobb terjedelmű elemzések megjelentetésére is lehetőséget biztosítanak. Szintén megmarad az egy-egy kiemelt, aktuális kérdés mélyebb és részletesebb bemutatását szolgáló A hónap témája rovat. Kitekintő rovatunkban ezentúl nem csupán a védelempolitikai és biztonságpolitikai témákhoz kapcsolódó, hanem egyetemünk jellegéhez igazodva közigazgatás-tudományi, rendvédelmi témájú szakcikkeknek is helyet adunk.

Az újraindulás előkészítése során a folyóirat felelős kiadójának, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának támogatásával a szerkesztőbizottság úgy döntött, hogy a folyóiratot a Magyar Tudományos Akadémia legmagasabb szakmai, formai és tartalmi elvárásaink is meg kívánja feleltetni, így a közlésre elfogadott tanulmányok – meghaladva a korábbi gyakorlatot – szabványos jegyzetapparátussal, lektorálást követően jelennek meg. Mindezzel azonban nem kívánjuk megváltoztatni azt a korábbi törekvésünket és gyakorlatunkat, hogy folyóiratunkban releváns, de közérthetően megfogalmazott ismereteket adjunk közre. Meggyőződésünk ugyanis, hogy napjainkban éppúgy igen nagy szükség van a biztonság- és védelempolitika hatékony „marketingjére”, mint a Nemzet és Biztonság indulásakor, vagyis mindazon orgánumok és ismeretközlő csatornák megújítására és kiszélesítésére, amelyek a külpolitika, a biztonság- és védelempolitika terén akár a véleményalkotáshoz, akár a társadalmi támogatáshoz szükséges információkat hordozzák.  

Az évek óta jól bevált gyakorlatnak megfelelően a Nemzet és Biztonság cikkei elérhetők és PDF formátumban letölthetők maradnak interneten a www.nemzetesbiztonsag.hu honlapon, ahol az egyes lapszámok tartalma és cikkei szerzők és tárgyszavak alapján is kereshetőek maradnak. Sőt cseppet sem titkolt célunk, hogy a jövőben az online formátum váljon folyóiratunk megjelenésének elsődleges formájává, a nyomtatott formát pedig kizárólag a szükséges könyvtári nyilvántartás számára tartjuk fenn. Így folyóiratunk az olvasók szélesebb köréhez juthat el a hírlapterjesztés költségei vagy a postai előfizetés bonyodalma nélkül.